Havnivå i Kattegat og resten av verden (II)

Noen flere betraktninger herfra om den høye vannstanden som danskene opplevde fredag pga stormen “Bodil”.

Enhver storm er forskjellig, og man må derfor ikke tolke altfor mye klima inn i en enkelt storm. Det som imidlertid er sikkert, er at Danmark jevnt over er mer sårbart enn Norge for den havnivåstigningen som kommer med den globale oppvarmingen. 

La oss først ta et blikk på det nyeste kartet for landhevingen fra Kartverket her hjemme. Måle-enheten er mm/år.  

 

Slik stiger landet - basert på geodetisk teori og GPS-målinger. (Foto: (Simpson, Breili & Kierulf, Clim.Dyn. 2013))
Slik stiger landet - basert på geodetisk teori og GPS-målinger. (Foto: (Simpson, Breili & Kierulf, Clim.Dyn. 2013))

 

Som vi ser, så ligger den nordlige delen av Jylland i samme kategori som Haugesund, Stavanger, Egersund og Kristiansand. Dette er steder som langsomt er i ferd med å merke at havet nå stiger litt raskere enn hva landhevingen etter siste istid klarer å holde unna. Netto vannstandsøkning, altså.

Denne effekten blir imidlertid betydelig større lengre sør i Danmark, der landhevingen etter siste istid er svært liten. Danske byer som Esbjerg, Fredericia og København vil i det lange løp være betydelig mer utsatt enn noen norsk by. Og danskene har lange måleserier av havnivå som viser nettopp dette:

 

Hundre år med vannstandsmålinger i ni danske kystbyer. (Foto: (Madsen 2009 / DMI))
Hundre år med vannstandsmålinger i ni danske kystbyer. (Foto: (Madsen 2009 / DMI))

 

 

Gjennom hundre år gikk altså midlere vannstand litt ned ved Hirtshals langt nord, mens midlere vannstand steg i de andre byene. 

I det århundret vi nå er inne i, så vil nok samtlige danske byer oppleve at havet stiger betydelig. Men det er like fullt været som avgjør hvor store skadene blir. Og sikringstiltakene, selvsagt.

 

Det gikk hardt ut over både sommerhus og lystbåter da stormen "Bodil" herjet i Danmark. (Foto: Søren Bidstrup. Berlingske www.b.dk)
Det gikk hardt ut over både sommerhus og lystbåter da stormen "Bodil" herjet i Danmark. (Foto: Søren Bidstrup. Berlingske www.b.dk)

 

DMI var for øvrig meget fornøyd med hvordan de varslet vinden. Men det er en mager trøst. Det meldes nemlig at mer enn en halv million trær i Danmark blåste overende i stormen.

Stormen “Bodil” vil nok bli tema for mang en dansk master-oppgave og forskningspublikasjon i årene som kommer.  

 

Powered by Labrador CMS