Hva målte man i mars?

Ikke noe snikksnakk her i dag. Rett på sak med hva som ble målt i måneden som gikk. 

 

Temperatur

Met.no sier at temperaturen i Norge lå 3,0 grader under normalen for mars. Det var kaldt i hele Europa, men hvor var det kaldest?

For satellittmålt temperatur (avvik fra normalen) i nedre troposfære var bildet slik i mars 2013:

 

Det var meget store temperaturforskjeller i nedre troposfære på den nordlige halvkule i mars. (Foto: (UAH))
Det var meget store temperaturforskjeller i nedre troposfære på den nordlige halvkule i mars. (Foto: (UAH))

 

I følge tallene fra UAH hadde 2013 den åttende varmeste mars-måned i nedre troposfære globalt, mens hos RSS er mars 2013 like utenfor Topp10.

 

Global temperatur (avvik fra normalen) målt fra satellitt i nedre troposfære, i flg UAH. Den røde middelverdi-kurven vil stige neste måned også, deretter blir det spennende. (Foto: (UAH, fra Roy Spencer's blogg))
Global temperatur (avvik fra normalen) målt fra satellitt i nedre troposfære, i flg UAH. Den røde middelverdi-kurven vil stige neste måned også, deretter blir det spennende. (Foto: (UAH, fra Roy Spencer's blogg))

 

Sjøis

Sjøisens utstrekning i Arktis lå i år litt over trendlinjen for mars måned:

 

Mars er ikke den mest dramatiske måneden når det gjelder sjøisens utstrekning i Arktis. (Foto: (NSIDC))
Mars er ikke den mest dramatiske måneden når det gjelder sjøisens utstrekning i Arktis. (Foto: (NSIDC))

 

Trenden i “uttynning” av isens tykkelse er tydelig når man ser på hvor gammel isen er:

 

Veldig mye av sjøisen i Arktis nå er førsteårsis. (Foto: (NSIDC / Univ of Colorado))
Veldig mye av sjøisen i Arktis nå er førsteårsis. (Foto: (NSIDC / Univ of Colorado))

 

PIOMAS-estimatet for sjøisens volum i Arktis er også oppdatert pr 31 mars:

 

Sjøisens volum i Arktis er uendret fra i fjor, i følge PIOMAS-modellen. Enheten på y-aksen er tusen km3. (Foto: (Polar Science Center, Univ of Washington))
Sjøisens volum i Arktis er uendret fra i fjor, i følge PIOMAS-modellen. Enheten på y-aksen er tusen km3. (Foto: (Polar Science Center, Univ of Washington))

 

 

I Antarktis var det uvanlig mye sjøis som overlevde smeltesesongen i år. Får vi et nytt stort sjøis-år i Antarktis?

 

Sjøisen i Antarktis i mars 2013. Mer is enn vanlig. (Foto: (NSIDC))
Sjøisen i Antarktis i mars 2013. Mer is enn vanlig. (Foto: (NSIDC))

 

Den japanske klima- og værsatellitten Shizuku er nå operativ, med is-folkets nye favorittinstrument AMSR2. Dette er det passive mikrobølgeinstumentet som ser mest detaljer i sjøisen og havtemperaturen gjennom skyene. Her er iskartet fra AMSR2 den 4. april. Merk at det nå er åpent vann nord for Frans Josef Land: 

 

Iskart for 4. april, basert på Shizuku-instrumentet AMSR2. (Foto: (Analyse ved Univ Bremen, basert på data fra JAXA))
Iskart for 4. april, basert på Shizuku-instrumentet AMSR2. (Foto: (Analyse ved Univ Bremen, basert på data fra JAXA))

 

Snø

Det snødekkete arealet på den nordlige halvkule i mars var ganske nær normalen: 

 

Litt mer snø-areal enn normalt på den nordlige halvkule i mars i år, men satellittene har målt mye større utslag før. Enheten er million km2. (Foto: (Rutgers Univ))
Litt mer snø-areal enn normalt på den nordlige halvkule i mars i år, men satellittene har målt mye større utslag før. Enheten er million km2. (Foto: (Rutgers Univ))

 

Og ellers?

En lang periode med klarvær på Vestlandet går nok mot slutten. Vi får benytte anledningen til å vise enda et skyfritt bilde av Bergen og fjordlandskapet.

 

Utsnitt av bildet fra NASAs satellitt Terra da den passerte over Vestlandet 4. april. (Foto: (NASA Terra MODIS))
Utsnitt av bildet fra NASAs satellitt Terra da den passerte over Vestlandet 4. april. (Foto: (NASA Terra MODIS))

 

Hele 3,8 grader under normalen på Kjeller siste 30 døgn, i følge yr.no. Så jeg får nok ta vare på denne figuren:

 

Kalde siste 30 døgn på Kjeller. (Foto: (yr.no))
Kalde siste 30 døgn på Kjeller. (Foto: (yr.no))

 

God helg.  

 

Powered by Labrador CMS