Hvor høyt vil global temperatur klatre denne gangen?

Fra et populærvitenskapelig bloggperspektiv har vi fått den perfekte settingen nå: 18 år etter den store El Ninjoen i 1997/1998 opplever vi altså en El Ninjo 2015/2016 som er like sterk, sånn omtrent. Det likner litt på situasjonen det første året jeg blogget her på forskning.no, men El Ninjoen i 2009/2010 var mye svakere, og gjorde det ikke like lett å sammenlikne. 

Jeg vil si at gjennom disse årene med blogging har global temperatur utviklet seg i brukbart samsvar med en versjon av CO2-hypotesen der transient klimarespons (TCR) ligger litt under 1,5 grader, og klimafølsomheten (ECS) ved likevekt et sted mellom 2 og 3 grader. ARGO-bøyene i havet viser at varmemengden i klimasystemet øker jevnt og trutt, hvilket forklarer forskjellen mellom TCR og ECS. 

Så, hva slags rekordverdier for global temperatur skal vi forvente oss i 2016? 

Trenden for global temperatur over hele de lange måleseriene fra NOAA, GISS, JMA og Hadley ligger nå et sted mellom 0,06 og 0,07 grader pr tiår. Men det synes tydelig at global oppvarming i vår tid går raskere enn som så. Så la oss anta at vi er inne i en lineær oppvarming av kloden. 

Noen aktuelle trend-tall som man kan bruke, er da: 

  • UAH: 0,14 grader/tiår (37 år med satellittmåling av nedre troposfære)
  • NOAA: 0,15 grader/tiår (siste 37 år med målinger ved overflaten)
  • NOAA: 0,14 grader/tiår (siste 58 år med målinger ved overflaten)
  • Værballonger: 0,16 grader/tiår (58 år med værballongmålinger i midtre troposfære)

(Jeg har her brukt trend for perioden januar-oktober, som også inkluderer 2015). 

Så la oss for enkelthets skyld bruke 0,14 grader/tiår som forventet trend nå for global oppvarming. Et enkelt regnestykke sier da at 2016 skal bli 0,14 x 1,8 = 0,25 grader varmere enn 1998, ved like verdier for ENSO og vulkaner og sol og sånt.

0,25 grader på bare 18 år. Høres det realistisk ut? Vel, hvis vi ser på oktober-verdiene fra JMA, så ser det ganske realistisk ut: 

En solid ny oktober-rekord for global temperatur. Er dette bare en slenger, eller typisk for hva vi kan forvente oss de kommende 12 månedene? (Bilde: JMA)
En solid ny oktober-rekord for global temperatur. Er dette bare en slenger, eller typisk for hva vi kan forvente oss de kommende 12 månedene? (Bilde: JMA)

Og hvis vi ser på temperaturøkningen fra oktober 1997 til oktober 2015 for noen andre globale måleserier, så er tallene slik: 

  • GISS: 0,40 grader
  • UAH: 0,33 grader
  • RSS: 0,22 grader

Så langt er det altså ikke noe dårlig tips at verden skal ha blitt ca 0,25 grader varmere siden 1997/1998. Vi får se hvordan dette utvikler seg videre ut fram mot årsskiftet og utover i 2016.

Satellittmålt temperatur i nedre troposfære har ikke tatt av for fullt enda, men oktoberverdien fra UAH var den varmeste som er målt, og 0,3 grader høyere enn i oktober 1997. (Bilde: UAH/Climate4you)
Satellittmålt temperatur i nedre troposfære har ikke tatt av for fullt enda, men oktoberverdien fra UAH var den varmeste som er målt, og 0,3 grader høyere enn i oktober 1997. (Bilde: UAH/Climate4you)

 

Hva så med faktorer som sola og vulkanene? Vel, tilfeldighetene vil det slik at solflekktallet for 2016 ligger an til å bli temmelig likt med 1998, selv om denne solflekksyklusen er betydelig svakere. Våren 2015 var det en vulkan i Chile som ga synlige svovelaerosoler i stratosfæren på den sydlige halvkule, med litt redusert solinnstråling. Ellers er det selvsagt for tidlig å si hva resten av 2015 og 2016 vil bringe når det gjelder vulkanutbrudd. Såvidt jeg vet, så var det ingen vulkanutbrudd av betydning for global temperatur i 1998.   

Så der står vi - en enkel trend-beregning tilsier at månedsverdiene for global temperatur framover skal bli ca 0,25 grader varmere enn hva de var i 1997/1998. Vi får følge med framover for å se om dette skjer. Og hvis ikke - så får vi prøve å finne ut hvorfor. Vi ses! 

Og ellers?

Vi tar med oss noen flere figurer når det gjelder global temperatur, oppdatert med oktober 2015. 

Året 2015 så langt ligger an til å sette en suveren ny global varmerekord. I følge NOAA har det vært rekordvarmt en rekke steder i verden så langt: 

Rekordvarmt en rekke steder i verden etter at ti måneder er unnagjort av 2015. (Bilde: NOAA)
Rekordvarmt en rekke steder i verden etter at ti måneder er unnagjort av 2015. (Bilde: NOAA)

Der ser man forresten også den interessante, rekordkalde flekken i Atlanterhavet rett sør for Island. 

 

Her er til slutt GISS global temperatur midlet over ulike tidslengder: 

Ikke mye tegn å se til noen "pause" i global temperatur når man midler over en hel solsyklus (132 måneder = 11 år). (Bilde: NASA GISS/Columbia Univ.)
Ikke mye tegn å se til noen "pause" i global temperatur når man midler over en hel solsyklus (132 måneder = 11 år). (Bilde: NASA GISS/Columbia Univ.)

 

Det blir nok varmere, ja. God helg, uansett. 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS