Ikke helt som planlagt

Himmelens sluser åpnet seg over Fetsund lørdag 28. juli. Og dermed fikk vi for første gang vann i kjelleren, 25 år etter at huset ble bygget. Heldigvis stod gitarene i stativer som holdt dem et par cm over vannet. Men det var mye annet som ble vått. 

Innimellom riving av parkettgulv og knusing av bokhyller, så grubles det over hvem som har skylda: Sola, månen, El Ninjo, kosmisk stråling, aerosoler eller menneskeskapt CO2-økning? Eller kanskje Vår Herre, Kommunen eller meg selv?

Uansett, når man har vokst opp på Lillestrøm, så vet man litt om hvordan kjellere skal ryddes og betong-gulv tørkes. Så la oss heller snakke om hva satellittene har målt:

 

Sjøis

NOAAs analyse av sjøisens utstrekning i Arktis sier at det ble den nest minste utbredelsen som er målt for en juli-måned. Hårfint slått av 2011.

 

Hårfin andreplass for 2012 i juli måned når det gjelder sjøisens utstrekning i nord. (Foto: (NOAA NSIDC Sea Ice Index))
Hårfin andreplass for 2012 i juli måned når det gjelder sjøisens utstrekning i nord. (Foto: (NOAA NSIDC Sea Ice Index))

 

Når det gjelder sjøisens volum, derimot, så tok 2012 juli-rekorden. Isen i Polhavet blir stadig tynnere, ser det ut til. 

 

Volumet av sjøisen i nord har vært rekordlavt i tre måneder på rad nå, iflg PIOMAS-modellen i Seattle. (Foto: (Polar Science Center, Univ of Washington))
Volumet av sjøisen i nord har vært rekordlavt i tre måneder på rad nå, iflg PIOMAS-modellen i Seattle. (Foto: (Polar Science Center, Univ of Washington))

 

 

Global temperatur

Juli-temperaturen klarte ikke helt å leve opp til nivået fra forrige måned i nedre troposfære:

 

Satellittmålt global juli-temperatur i nedre troposfære:  0,28 C. Litt ned fra juni. (Foto: (Foreløpig verdi fra Roy Spencer's blogg))
Satellittmålt global juli-temperatur i nedre troposfære: 0,28 C. Litt ned fra juni. (Foto: (Foreløpig verdi fra Roy Spencer's blogg))

 

Det er trolig en El Ninjo på gang, med påfølgende global temperaturøkning i atmosfæren det kommende året. Men slik det ser ut nå, så blir det en svakere El Ninjo enn den vi hadde i 2009/2010. Vil (riktignok et svakt) sol-maksimum likevel klare å bidra til at 2013 blir et rekordvarmt år?   

 

Temperatur i havoverflaten målt fra satellitt 2. august. (Foto: (NOAA))
Temperatur i havoverflaten målt fra satellitt 2. august. (Foto: (NOAA))

 

Grønland

Det er ellers innlandsisen på Grønland som har vært i (satellitt-)fokus denne sommeren. Satellittmålingene av isens refleksjonsevne (albedo) har vist svært lave verdier der. Mildvær og stekende sol fra en skyfri juni- og juli-himmel er definitivt blant årsaksfaktorene. Muligens også langtransport av sot fra skogbranner.

Det blir nok mange interessante vitenskapelige publikasjoner i årene framover om ekstremsommeren 2012 på Grønland. Og så spørs det hvor ekstrem den egentlig var, sett i et fremtidsperspektiv. 

 

Et skikkelig fall i albedo (%) målt fra satellitt over Grønland i sommer. Her for høydeområdene 2000 - 2500 m.o.h. (Foto: (Box & Decker, Byrd Polar Research Center))
Et skikkelig fall i albedo (%) målt fra satellitt over Grønland i sommer. Her for høydeområdene 2000 - 2500 m.o.h. (Foto: (Box & Decker, Byrd Polar Research Center))

 

Her er et eksempel hvor man ser store områder med lav albedo på Grønlands vestkyst, bildet er tatt 30 juli fra NASAs satellitt Terra: 

 

Bilde fra Grønlands vestkyst og litt innover på breen, sett fra Terra 30 juli. (Foto: (NASA Terra MODIS))
Bilde fra Grønlands vestkyst og litt innover på breen, sett fra Terra 30 juli. (Foto: (NASA Terra MODIS))

 

 

Og ellers?

 

Villbringebærene på hytta ved Øyeren mener det har vært en utmerket sommer i 2012 ... (Foto: T. Wahl)
Villbringebærene på hytta ved Øyeren mener det har vært en utmerket sommer i 2012 ... (Foto: T. Wahl)

 

Det ble hele to (2) dager med positiv NAO-indeks i juli. Her er en av dem:

 

Det var slik sommerferien skulle bli ... men så kom altså styrtregnet. Dette bildet er tatt i retning S.K. (Foto: T. Wahl)
Det var slik sommerferien skulle bli ... men så kom altså styrtregnet. Dette bildet er tatt i retning S.K. (Foto: T. Wahl)

  

Fortsatt god sommer til leserne.  

 

Powered by Labrador CMS