Iskappe og havnivå

Ting skjer. SWARM-satellittene har gjennomført den kritiske fasen med oppskytning, utgassing og utfolding av antenner. US Air Force har skutt opp en test-satellitt som har med seg et sivilt instrument (TIM) for måling av solas total-utstråling (TSI), for å sikre kontinuitet i klimamålingene. Og komet ISON sneiet altså så nær sola at den nesten gikk helt i stykker.

Men så til saken: Danske forskere gikk altså ut for noen dager siden med nyheten om at det har vært kraftig is-smelting oppe på Grønlands iskappe også i 2013. Jeg har lest pressemeldingene, og er fortsatt litt forvirret.   

Og det er plenty med muligheter til å bli forvirret her. Noen forskere regner ut masse-endringen i løpet av et kalenderår. Og da er det selvsagt litt tidlig å rapportere allerede i november. Mens andre (som danskene i dette tilfellet) regner i snø-år (eller smelteår), som typisk starter i oktober.

De danske tallene er, slik jeg forstår det, en lett blanding av satellittmålt albedo, tidligere GRACE-data og in-situ målinger gjennom året. 

Det er påvist en korrelasjon som gjør at satellittmålt albedo kan brukes som  en slags sann tids proxy for GRACE (regresjon er kjørt for de tidligere sesongene). Det tar tid å regne ut GRACE-verdiene fordi man trenger så nøyaktig baneberegning. 

Pressemeldingen fra Danmark sier altså at Grønland i perioden okt 2012 - sept 2013 synes å ha mistet 430 gigatonn is. Hvilket tilsvarer hele 1,2 mm havnivåstigning globalt.  

Slik jeg leser GRACE-tallene 2002 - 2012, så er det bare 2010 (1,2 mm) og 2012 (1,5 mm) som tidligere har bidratt med mer enn 1 mm til havnivået. Jeg ser fram til å se “rene” GRACE-data for hvor mye av Grønlandsisen som forsvant i 2013. Jeg trodde faktisk ikke at det forsvant så mye som  430 gigatonn is i 2013. Det så nemlig ikke så dramatisk ut på kurven som viste arealet hvor smelting foregikk:

 

Smeltesesongen 2013 på Grønland. (Foto: (NOAA NSIDC / T Motte, Univ Georgia))
Smeltesesongen 2013 på Grønland. (Foto: (NOAA NSIDC / T Motte, Univ Georgia))

 

Det må imidlertid sies at kurven over bare viser hvor stort areal det foregikk smelting på gjennom sesongen. Ikke hvor mye is som smeltet der, og heller ikke hvor mye (eller lite) det snødde oppe på breen og kalvet ute ved havet. Men Grønland er dansk klimaforsknings store satsingstema, så dette skal de ha god oversikt over.  

Uansett, her er GRACE-tallene for de tidligere årene: 

 

GRACE-kurven og GRACE-tabell for is-tapet på Grønland de senere årene. 100 gigatonn tilsvarer 0,28 mm i globalt havnivå. (Foto: (R. Forsberg et al. / DTU))
GRACE-kurven og GRACE-tabell for is-tapet på Grønland de senere årene. 100 gigatonn tilsvarer 0,28 mm i globalt havnivå. (Foto: (R. Forsberg et al. / DTU))

 

En annen grunn til at jeg synes 1,2 mm virker mye, er at globalt havnivå ikke har steget noe det siste halvåret, etter den rekord-raske veksten i 2012. Hvis Grønland bidro med såpass mye som 1,2 millimeter også i 2013, så er det fristende å konkludere at den termiske utvidelsen av havet virkelig har bremset, eller at isbre-smelting har bidratt mindre enn før andre steder i verden.  Eller ligger det mye vann nå i Australias innland etter nye store regnskyll der i 2013?

 

Kurven for satellittmålt globalt havnivå hadde en topp ved årsskiftet. (Foto: (CSIRO))
Kurven for satellittmålt globalt havnivå hadde en topp ved årsskiftet. (Foto: (CSIRO))

 

Nå blir det ekstra spennende å se ARGO-dataene fra tredje kvartal for varmemengden i havet. De tallene bør ikke være langt unna nå. 

 

Siste 30 døgn her hjemme

- Kjeller: 2,5 grader over normalen

- Hopen: 4,2 over normalen

- Ny Ålesund: 1,0 over normalen

- Jan Mayen: 1,6 grader under normalen

 

Omsider kom det litt kald nordavind til værstasjonen på Hopen. Men dette blir en meget varm november-måned på værstatistikken der. (Foto: (yr.no))
Omsider kom det litt kald nordavind til værstasjonen på Hopen. Men dette blir en meget varm november-måned på værstatistikken der. (Foto: (yr.no))

 

God helg.

Og ja - jeg har bommet grovt på tipset mitt for globalt sjøisdekke i 2013. La oss snakke om noe annet …

 

Powered by Labrador CMS