Jeg velger meg april ...

Det var vel Bjørnstjerne Bjørnson som skrev noen bevingede ord om at april er måneden hvor det gamle svinner og det nye blir til. Men å bruke gamle norske forfattere som klima-proxy, blir vel litt i overkant. Vi får heller se på hva årets satellitter har målt i april.

Nedre troposfære

Selv om det var kaldt rundt Norskehavet og Nordsjøen, så ble april 2012 en temmelig varm måned. Ja, april ble måneden hvor Naturen definitivt la bak seg det siste halvårets La Nina. Global temperatur skjøt i været, og 2012 har for alvor begynt å klatre oppover på rankinglistene etter en kald start.

De herrer John Christy og Roy Spencer ved UAH er noe forsínket med sine temperatur-tall denne gangen, men konkurrenten RSS i California har allerede sluppet sine april-data for satellittene:

 

Oppover går det! Global temperatur i nedre troposfære har gjort et solid come-back i løpet av våren. Og vi er ikke overrasket. (Foto: (RSS))
Oppover går det! Global temperatur i nedre troposfære har gjort et solid come-back i løpet av våren. Og vi er ikke overrasket. (Foto: (RSS))

 

 

En kald april i Norge. Men desto varmere i USA, Canada og Russland, målt i nedre troposfære fra satellitt. (Foto: (RSS))
En kald april i Norge. Men desto varmere i USA, Canada og Russland, målt i nedre troposfære fra satellitt. (Foto: (RSS))

 

Sjøisen i nord

Man må mer enn 10 år tilbake i tid for å finne mer april-sjøis i Arktis enn i år. Men mye av denne sjøisen befinner seg sør for Beringstredet, og er “dødsdømt” i vårsola. Og dersom det er korrekt at is-arealet i år er større, mens sjøis-volumet i år i Arktis er omtrent det samme som i fjor, så betyr det at isen i gjennomsnitt er tynnere i år. Så jeg tror det blir temmelig lite sjøis igjen i Arktis i august-september, tross det solide come-backet i april.     

 

April er en temmelig uryddig is-måned i Arktis. Ikke mye respekt for trenden her. (Foto: (NOAA NSIDC))
April er en temmelig uryddig is-måned i Arktis. Ikke mye respekt for trenden her. (Foto: (NOAA NSIDC))

 

Nedturen på sola

En ny solflekk-prognose for innværende solsyklus (nr 24) har kommet fra NASA Marshall Space Flight Center nå ved utløpet av april måned. Midlet solflekktall forventes å nå et maksimum på cirka 60 i løpet av våren neste år. 

Dette er den svakeste solflekksyklusen på rundt 100 år. Den sterkeste syklusen (nr 19)  toppet seg med en verdi på hele 201 den høsten og vinteren de aller første satellittene ble skutt opp (1957/1958).

For lesere som er interessert i solflekktall, her er styrken på de solsyklusene som romalderen hittil har opplevd (hentet fra P. Staunings artikkel som jeg omtalte tidligere i år):

  • Nr 19:  201
  • Nr 20:  111
  • Nr 21:  165
  • Nr 22:  159
  • Nr 23:  121
  • Nr 24:  60 (ny prognose)

En halvering fra forrige solflekksyklus, altså, og under en tredjedel av supersyklusen anno Sputnik-1. Men total solar irradians (TSI) varierer som kjent bemerkelsesverdig lite i forhold til solflekkene - heldigvis for livet her på Jorda.

Hvor dypt kan sola synke i fortsettelsen? Det blir et viktig spørsmål i klimadebatten på kort sikt. På noen tiårs sikt må vi derimot regne med at sola kommer opp igjen. I mellomtiden har den skaffet oss noen års utsettelse, hva global oppvarming angår.   

 

Her hjemme

Det var flott vær Østlandet 1. mai, og omsider fikk vi sett nærmere på isforholdene på Femunden:

 

Det er et stykke igjen til sol og sommer i traktene mellom Drevsjø og Røros. Men 1. mai begynte i hvert fall isen på Femunden å vise noen svakhetstegn. Her sett fra NASAs satellitt Aqua. (Foto: (NASA MODIS))
Det er et stykke igjen til sol og sommer i traktene mellom Drevsjø og Røros. Men 1. mai begynte i hvert fall isen på Femunden å vise noen svakhetstegn. Her sett fra NASAs satellitt Aqua. (Foto: (NASA MODIS))

 

Godværet fortsatte på Vestlandet og Sørlandet 2. mai. Fortsatt gjenstår mye snøsmelting oppe i fjellheimen:

 

NASAs satellitt Terra hadde klarvær på hele strekningen fra Hardanger til Lindesnes da den passerte 2. mai. (Foto: (NASA MODIS))
NASAs satellitt Terra hadde klarvær på hele strekningen fra Hardanger til Lindesnes da den passerte 2. mai. (Foto: (NASA MODIS))

 

 

Mye varme i vente?

Sesong-varselet for Stillehavet fra NOAAs numeriske modeller blir stadig tydeligere: Det ligger an til å bli El Ninjo i 2012-2013. Nå er ikke disse modellene alltid til å stole på når man ser mange måneder framover i tid. Men ingen røyk uten ild, og hvis det vi ser her skulle vise seg å stemme, så kommer 2012 til å bli et meget varmt år.

Og deretter vil 2013 kunne bli et nytt rekordår for global temperatur. Hvis vi får en slik El Ninjo, altså:

 

Prognosen for Nino-indeksen i Stillehavet pr 4. mai peker fortsatt i retning av en varm El Ninjo. Dette blir spennende. (Foto: (NOAA))
Prognosen for Nino-indeksen i Stillehavet pr 4. mai peker fortsatt i retning av en varm El Ninjo. Dette blir spennende. (Foto: (NOAA))

 

 

Årets første gressklipp ble forresten unnagjort denne uka. Men akkurat nå snør det utenfor huset mitt …