Jordnær melding til Stortinget

Der kom den. Stortingsmeldingen, altså. Den om romvirksomhet. Det er ikke hver dag at det fagfeltet man jobber med, havner på Stortingets bord som melding fra Regjeringen. Og det var en jordnær, matnyttig og nordområde-orientert melding som romfartsministeren presenterte fredag:

”Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte”

Her er en kort omtale på Norsk Romsenters web-side: 

http://www.romsenter.no/Stortingsmelding+om+Norge+og+rommet.d25-TwlDUXe.ips

Og selve meldingen ligger her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-32-20122013.html?id=723686

Nå går saken videre til folkets representanter, og så får vi se hva Stortinget sier før det blir sommerferie og valgkamp der. Det er vel tvilsomt om romfart og jordobservasjon blir noe stort tema i valgkampen. Men kanskje leserne på forskning.no har synspunkter?

 

Været som var i veldig gamle dager

Hvis vi går til forskningsfronten, så var en av hovedsakene i uken som gikk den store paleo-klima-artikkelen “Continental-scale temperature variability during the past two millennia” som kom i Nature Geoscience fra den internasjonale PAGES 2k forskningsgruppen. Her er samlet veldig mye proxy-info om temperatur rundt om i verden de siste 2000 årene. Resultatene har allerede blitt kommentert utførlig fra mange hold.

Her er ”fargekartet” fra artikkelen. Temperaturen der er midlet over perioder på 30 år. (Rødt er varmt, blått er kaldt. Beklager at jeg bare har 400 punkter til grafikken. Arktis er øverst, deretter Europa, Asia, Nord-Amerika, Australasia, Sør-Amerika og Antarktis nederst). 

 

Nyeste rekonstruksjon for temperatur-avvik fra normalen gjennom to tusen år i ulike verdensdeler. (Foto: (Nature Geoscience / PAGES 2k Consortium))
Nyeste rekonstruksjon for temperatur-avvik fra normalen gjennom to tusen år i ulike verdensdeler. (Foto: (Nature Geoscience / PAGES 2k Consortium))

Min egen ryggmargsrefleks da jeg så figurene fra artikkelen, var følgende:

  • Det er definitivt varmere i Arktis nå enn det har vært de siste to tusen årene.
  • Europa kan være i ferd med å bli varmere nå enn under høymiddelalderen.
  • Antarktis lever sitt eget klima-liv, delvis dekoblet fra resten av verden pga de sterke vindene i Sørishavet.

Forfatterne samler alle dataene til følgende kurve for global temperatur:

 

Global temperatur siden år null, i følge PAGES 2k. Symbolene angir også om det er mye eller lite variasjon mellom verdensdelene for hver 30-års periode. (Foto: (Nature Geoscience / PAGES 2k Consortium))
Global temperatur siden år null, i følge PAGES 2k. Symbolene angir også om det er mye eller lite variasjon mellom verdensdelene for hver 30-års periode. (Foto: (Nature Geoscience / PAGES 2k Consortium))

 

Klimasensitiviteten må nedjusteres?

Det begynner å bli mange vitenskapelige publikasjoner nå som konkluderer at klimasensitiviteten for CO2 må være noe lavere enn hva som generelt er antatt i IPCC4 og i klimamodellene som ble kjørt for IPCC5. Selv har jeg lest Ring, Lindner, Cross & Schlesinger: ”Causes of teh Global Warming Observed since the 19th Century” (Atmospheric and Climate Sciences, 2012).

Den artikkelen er interessant fordi forfatterne metodemessig gjentar et regnestykke de publiserte allerede i 2000, men nå med 13 år mer data enn den gangen (t.o.m. 2010). Og konklusjonen deres?

  • Det er fortsatt de antropogene utslippene som må tilskrives mesteparten av æren for at verden er blitt varmere det siste århundret.
  • ENSO og multidekadiske svingninger (AMO, PDO) tilskrives en stor rolle i forklaringen av temperaturvarisjonene underveis.
  • Klimasenstitiviteten for CO2 er nedjustert betydelig siden sist.

I sine beregninger optimaliserer de verdiene av klimasensitivitet, aerosolpådriv og termisk diffusjon i havet i lys av fire ulike temperaturserier.

For klimasensitiviteten får de følgende estimat:

  • 1,5 grader (med bruk av temperaturdata fra GISTEMP)
  • 1,6 grader (med HADCRUT4)
  • 2,0 grader (med NOAA og JMA)  

Forfatterne ser spesielt på de tre periodene 1904-1944, 1944-1976 og 1976-2010, og drøfter hvor mye de forskjellige effekter har hatt av betydning der. De tar også en ekstra sjekk på perioden 1998-2008, og konkluderer at naturlige svingninger har motvirket pådrivet fra drivhusgasser og fraværet av vulkaner i denne perioden.

 

Temperaturen i kongressen

Vi husker fra IPCC4 at modellene den gangen antydet ca 0,2 grader økning pr tiår framover. Dette har stemt nokså dårlig så langt. Og majoriteten av klimamodeller i kjøringen (CMIP5) som ble gjort foran IPCC5, har tydeligvis også “varslet” rask temperaturstigning.  

Her er figuren som Professor Judith Curry brukte da hun var innkalt til høring i den amerikanske kongressen for et par dager siden:   

 

Sammenlikning mellom global temperatur i klimamodellene fra CMIP5 og temperaturserien HADCRUT4 (begrenset til de delene av verden der det fins målinger). (Foto: (Fra Judith Currys presentasjon i US Congress 25/4-13))
Sammenlikning mellom global temperatur i klimamodellene fra CMIP5 og temperaturserien HADCRUT4 (begrenset til de delene av verden der det fins målinger). (Foto: (Fra Judith Currys presentasjon i US Congress 25/4-13))

 

Vi nærmer oss publisering av IPCC5. Det blir meget spennende å se hvordan FNs klimapanel i sluttversjonen vil omtale prognosene fra klimamodellene som er kjørt denne gangen (CMIP5). Jeg hadde noen meninger på det punktet da jeg kommenterte draft-versjonen, ja. 

Og ellers:

Isen krymper i Arktis. Men fortsatt er globalt sjøisareal i pluss i forhold til normalen. Det vil nok snart endre seg utover sommeren i nord.

 

Sjøis-kurven for Arktis er på vei nedover. Ingen dramatikk foreløpig. (Foto: (EUMETSAT osisaf.met.no))
Sjøis-kurven for Arktis er på vei nedover. Ingen dramatikk foreløpig. (Foto: (EUMETSAT osisaf.met.no))

 

Global temperatur i havoverflaten er på det jevne, og ENSO-indeksen vaker rundt null. Men hmmmm - skjer det noe i Stillehavet nå?

 

Ukens havtemperatur, målt fra satellitt. Ser ut til at det er oppvelling av kaldt vann utenfor kysten av Peru nå ... (Foto: (NOAA))
Ukens havtemperatur, målt fra satellitt. Ser ut til at det er oppvelling av kaldt vann utenfor kysten av Peru nå ... (Foto: (NOAA))

 

Det har ikke vært lett å finne noe skyfritt satellittbilde over Sør-Norge de siste dagene. Dette nesten skyfrie bildet fra Nordvestlandet på fredag får duge. Ganske sen vår der, ser det ut til. Noen i nabolaget som kan kommentere?

 

Nordvestlandet sett fra NASAs satellitt Aqua fredag 26. april. (Foto: (NASA Aqua MODIS))
Nordvestlandet sett fra NASAs satellitt Aqua fredag 26. april. (Foto: (NASA Aqua MODIS))

 

Men på lørdagen åpnet himmelen seg over Vestlandet, og vips så var NASAs satellitt Terra over Sogn og tok dette bildet: 

 

Sen vår på Vestlandet, sett fra Terra-satellitten lørdag 27. april. (Foto: (NASA Terra MODIS))
Sen vår på Vestlandet, sett fra Terra-satellitten lørdag 27. april. (Foto: (NASA Terra MODIS))

 

 

Og så vant LSK i dag. 

God helg!

Powered by Labrador CMS