Klar tale

Ikke mye snikk-snakk, rock, sjakk eller fotball denne gangen. Vi holder oss til tall, kurver og bilder fra kloden vår.

Først: Satellittmålt temperatur i nedre troposfære, slik den er beregnet hos RSS. Her er januar-kartet: 

Temperaturfordelingen i nedre troposfære i januar, slik satellittene så det. (Bilde: RSS)
Temperaturfordelingen i nedre troposfære i januar, slik satellittene så det. (Bilde: RSS)

Hvis man ser på global temperatur a la RSS, så ser kurven slik ut:

Oppover går det, mener jeg. Noen som er uenig? (Bilde: RSS)
Oppover går det, mener jeg. Noen som er uenig? (Bilde: RSS)

Jeg slutter ikke å forundre meg over at noen ser denne RSS-kurven som et slags bevis på at CO2-drevet global oppvarming skal ha stoppet opp. Jeg synes så tydelig at jeg ser en stigende kurve med mye naturlig støy, der den store El Ninjoen i 1998 står veldig klart fram. Og den toppen er lett å forklare. 

ENSO

Hvor sterk er årets El Ninjo? Den nyeste ONI-verdien (nov/des/jan) fra NOAA hadde samme verdi (+2,3) som den store i 1998. Mens hvis man ser på den mer omfattende Multivariate ENSO-indeksen (MEI), så viser denne at årets El Ninjo ligger et par hakk under de store i 1997/1998 og 1982/1983. Merk for øvrig at det globale oppvarmingsbidraget fra sistnevnte El Ninjo ble kamuflert av det store vulkanutbruddet El Chichon i 1982. 

Det ligger an til en hederlig tredjeplass for årets El Ninjo, hvis man ser på MEI-indeksen. (Bilde: Wolter/NOAA)
Det ligger an til en hederlig tredjeplass for årets El Ninjo, hvis man ser på MEI-indeksen. (Bilde: Wolter/NOAA)

 

Og ellers?

ESAs satellitt CryoSat-2 (CryoSat-1 ramlet ned under oppskytning) gjør fortsatt runde etter runde med radarmåling av sjøisens tykkelse rett under satellitten. Det er viktig å huske at det bildet dere ser her ikke er et øyeblikksbilde, men midlet over noen uker, og at sjøisen hele tiden er i bevegelse og utvikling mens satellitten måler sine tynne striper. Men uansett: Cryosat-2 viser at den tykke sjøisen i år ligger i to forskjellige områder: Opp mot de kanadiske øyene, og i et langstrakt belte mellom Svalbard og Nordpolen.

Årets første "bilde" av sjøisens tykkelse i Polhavet, sett fra ESAs satellitt CryoSat-2. (Bilde: ESA/University College London)
Årets første "bilde" av sjøisens tykkelse i Polhavet, sett fra ESAs satellitt CryoSat-2. (Bilde: ESA/University College London)

Dagens radarbilde

Fredag passerte Sentinel-1A over Island. Alle vet at isbreer skal være hvite i optiske satellittbilder, men jammen ble Vatnajøkull hvit også i dette bildet, som er tatt med 6 cm radarbølgelengde:

Vatnajøkull på Island sett fra radarsatellitten Sentinel-1A på morgenkvisten fredag 5. februar. (NB: Kartprojeksjonen her er litt sær). (Bilde: Copernicus Sentinel data 2016)
Vatnajøkull på Island sett fra radarsatellitten Sentinel-1A på morgenkvisten fredag 5. februar. (NB: Kartprojeksjonen her er litt sær). (Bilde: Copernicus Sentinel data 2016)

   

God helg. 

 

Powered by Labrador CMS