Landet sett med nye øyne

Vi snakket om sjøis forrige gang, og kommenterte da at sjøisen i Arktis de siste tre tiårene har krympet noe mer enn klimamodellene har "spådd". De siste to-tre årene har det flatet ut litt. Havforskerne i Bergen har lenge sagt at en slik oppbremsing er å forvente, i lys av havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren. Og for et par dager siden kom det en artikkel fra et amerikansk team som sier det samme: Modellkjøringer med en (midlertidig) svekket Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) indikerer at vi trolig må vente noen år på neste minimumsrekord for sjøisen i Arktis. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL065364/abstract

Det synes å være bred enighet om at forholdene for "rekord-sjokkene" i 2007 og 2012 var tilrettelagt av en kombinasjon av global oppvarming og mye innstrøming av varmt vann til Barentshavet. Og så spiller selvsagt værforholdene en betydelig rolle fra ett år til et annet.

Så hvem kommer ut av dette med æren i behold? Jo, det gjør faktisk gjennomsnittet av klimamodellene i IPCC5, som snart er i synk med virkeligheten igjen, etter å ha blitt beskyldt for å være "trege" når det gjelder smelting av sjøis.   

Norge rundt

Men så over til dagens hovedtema. Jeg viste forrige gang en mosaikk av hele Norge sett fra Europas nye miljøsatellitt Sentinel-2A. I dag ser vi nærmere på noen lokale utsnitt, fra opptak som ble gjort i test-fasen i august-september. Og vi kan jo gjøre det som gjettekonkurranse. Altså: Hvor i Norge er disse bildene tatt? (Og husk at det er juks å se på filnavnet). 

Her flyr Sentinel-2A over Sør-Norge. Hvilken by ser vi her? (Copernicus Sentinel data (2015). Prosessering: Institutt for geofag/UiO)
Her flyr Sentinel-2A over Sør-Norge. Hvilken by ser vi her? (Copernicus Sentinel data (2015). Prosessering: Institutt for geofag/UiO)

 

Det neste bildet er tatt mye lengre nord. Hvor tror dere dette er hen?

Hmmm, hvor i Norge ser landskapet slik ut? (Copernicus Sentinel data (2015). Prosessering: Institutt for geofag/UiO)
Hmmm, hvor i Norge ser landskapet slik ut? (Copernicus Sentinel data (2015). Prosessering: Institutt for geofag/UiO)

 

Vi holder oss i Nord-Norge. Nå tar vi en tur ut til kysten, der det ofte er overskyet. Men denne dagen var det heldigvis bare lavtliggende havtåke:

Hva heter denne øya? (Bilde: Copernicus Sentinel data (2015). Prosessering: Institutt for geofag/UiO)
Hva heter denne øya? (Bilde: Copernicus Sentinel data (2015). Prosessering: Institutt for geofag/UiO)

 

Og bare for å understreke at satellitten passerer ofte over Norge - her er jammen et klarværsbilde tatt av det samme stedet en annen dag:

En fin høstdag ute ved kysten. (Bilde: Copernicus Sentinel data (2015). Prosessering: Institutt for geofag/UiO)
En fin høstdag ute ved kysten. (Bilde: Copernicus Sentinel data (2015). Prosessering: Institutt for geofag/UiO)

Norsk Romsenter diskuterer nå med en rekke norske brukeretater hvordan de skal fase Sentinel-2 inn i praktisk bruk på sine respektive ansvarsområder gjennom de nærmeste årene. Dette er en satellitt som vil ha anvendelser når det gjelder jordbruk, skogbruk, naturvern, habitater, reinbeite, kartlegging av isbreer, flom, vannkvalitet, snøsmelting, osv. Og over tid vil satellitten gi viktig informasjon om endringer i norsk natur, etter hvert som kloden trolig blir varmere.  

Og ellers?

Det er varmt i verden om dagen, selv om denne El Ninjoen ikke når like høyt opp på ONI-indeksen som den store i 1997/1998. ONI-verdien for sept-okt-nov i år var +2,0 mens tilsvarende ONI-verdi i 1997 var +2,2.

Uansett - her er reanalysen av temperatur-anomali for siste 30 døgn. Gjør dere klar for noen ganske høye måneds-anomalier nå på slutten av året, selv om polområdene ikke er like godt dekket av UAH, RSS, GISS, NOAA, JMA eller HadCRUT4: 

Reanalyse av 30 døgns temperatur-anomali ved overflaten i perioden fra 9. november til 8 desember i år. (Bilde: NOAA)
Reanalyse av 30 døgns temperatur-anomali ved overflaten i perioden fra 9. november til 8 desember i år. (Bilde: NOAA)

 

Til slutt et lite blikk på satellittmålt global temperatur i troposfæren. Denne kommer til å gå høyt gjennom det kommende året. Nivået fra den middels store El Ninjoen i 2010 kommer garantert til å bli passert. Men vil rekorden fra 1998 bli slått? Jeg tror det, men jeg er ikke sikker.  

Satellittmålt globalt temperatur-avvik i nedre troposfære, oppdatert med november 2015. (Data: UAH, grafikk fra Roy Spencers blogg).
Satellittmålt globalt temperatur-avvik i nedre troposfære, oppdatert med november 2015. (Data: UAH, grafikk fra Roy Spencers blogg).

 

Vi ses til nye blogger. God week-end. 

  

Powered by Labrador CMS