Mer om global temperatur i 2013

Vi retter blikket mot klodens temperatur i året som gikk. Det gjenstår fortsatt å få inn tall fra NOAA, NASA GISS og HadCRUT4, men vi får ta det vi har i øyeblikket. Og vi tar den varmeste først:

JMA

Japan Meteorological Agency (JMA) har sin egen serie for global temperatur (ved bakke/hav-nivå) som går tilbake til slutten av 1800-tallet. Det ble den fjerde varmeste desember-måned som JMA har registrert. Mer interessant er kanskje året som helhet. I følge JMA ble 2013 det nest varmeste året de har registrert:

 

Global temperatur, slik Japans meteorologiske byrå ser saken. Den lange trenden er 0,69 grader på århundre, og ser ut til å øke. (Foto: (JMA))
Global temperatur, slik Japans meteorologiske byrå ser saken. Den lange trenden er 0,69 grader på århundre, og ser ut til å øke. (Foto: (JMA))

 

Sett i det lange japanske perspektiv, så er oppvarmingstrenden 0,69 grader C pr hundreår. Vi ser at verdien for 2013 ligger godt over denne trendlinjen. Her vil det nok bli ny rekord så snart det kommer en El Ninjo.

Vi ser også at stigningen de siste 60 årene er betydelig brattere enn den lange trenden.     

Så over til satellittmålingene av temperaturen i nedre troposfære. 

UAH

2013 ble det fjerde varmeste året på den globale temperaturstatistikken fra UAH. Trenden over hele måleperioden er 0,14 grader pr tiår.

Her temperaturfordelingen (avvik fra normalen) for kloden i 2013 sett fra satellitt. Legg spesielt merke til varmen som lå over det indre av Antarktis: 

 

2013-temperaturen (avvik fra normalen) i nedre troposfære for hele året 2013, målt fra værsatellitter og analysert ved UAH. (Foto: (Data: NOAA/NASA/EUMETSAT. Analyse og grafikk: UAH))
2013-temperaturen (avvik fra normalen) i nedre troposfære for hele året 2013, målt fra værsatellitter og analysert ved UAH. (Foto: (Data: NOAA/NASA/EUMETSAT. Analyse og grafikk: UAH))

 

På Climate4you kan man se de månedlige UAH-verdiene plottet, sammen med en ca 3 års midlet kurve (37 måneder):

 

Satellittmålt global temperatur i nedre troposfære, plottet månedsvis og midlet over 37 måneder (tykk kurve). (Foto: (Data: UAH. Grafikk: Climate4you))
Satellittmålt global temperatur i nedre troposfære, plottet månedsvis og midlet over 37 måneder (tykk kurve). (Foto: (Data: UAH. Grafikk: Climate4you))

  

3-årskurven er fortsatt ganske langt nede etter de “kalde” årene 2011 og 2012. Utover vinteren og våren kommer vi ganske sikkert til å se denne tykke kurven på Climate4you skyte i været, etter hvert som La Ninaen i 2011 erstattes med verdier fra 2014.

 

RSS

UAHs “konkurrent” innen analyse av satellittdata fra nedre troposfære, RSS, har 2013-temperaturen vesentlig lengre ned på sin rankingliste - rundt tiendeplassen.

En av årsakene til dette er trolig at RSS ikke beregner verdier i Antarktis sør for 70 grader. Som vi ser av temperaturkartet fra UAH (og meteorologiske reanalyser av temperaturen i 2013), så har dette trolig vært et av de varmeste (relativt sett …) områdene på kloden i 2013.   

Der hvor både RSS og UAH beregner verdier, er de slett ikke så uenige om trenden. Her er RSS-kartet for temperaturtrenden for satellittmålingene i nedre troposfære:

 

Trenden for satellittmålt temperatur i nedre troposfære 1979-2013. (NB: Hvitt = ikke beregnet). (Foto: (RSS))
Trenden for satellittmålt temperatur i nedre troposfære 1979-2013. (NB: Hvitt = ikke beregnet). (Foto: (RSS))

 

Vi ser at det har vært en stor oppvarming i Arktis siden satellittene begynte å måle, og at det har vært en negativ temperaturtrend i store områder utenfor kysten av Antarktis. Begge deler stemmer bra med hvordan sjøisen har utviklet seg i disse 35 årene med satellittmålinger.   

 

Vi ses til helgen. Og kanskje har vi fått flere estimater for global temperatur 2013 da? 

 

Powered by Labrador CMS