Mest om sjøis

Denne uken gjorde sønnavinden come-back i Kara-havet. Og dermed stupte sjøis-arealet i Arktis, til tross for at det går mot vinter. Men la oss først gjøre oss ferdige med oktober måned:

Sjøis

Det ble den sjette laveste oktober-verdien for sjøisen i Arktis. Men det er litt tidlig å konkludere om det er noe brudd på den kraftig synkende oktober-trenden. Variasjonen har vært stor de senere årene.

 

Oktober-verdier for isdekket i Arktis. (Foto: (NSIDC))
Oktober-verdier for isdekket i Arktis. (Foto: (NSIDC))

 

I Antarktis fortsatte den imponerende rekken med sjøis-rekorder også i oktober. Det er en stigende trend der, om enn bare +1,1 % pr tiår for oktober.

 

Oktober-verdiene for isdekket i Antarktis. (Foto: (NSIDC))
Oktober-verdiene for isdekket i Antarktis. (Foto: (NSIDC))

Nå vil man, med rette, kunne innvende at det er urettferdig å sammenlikne en høst-trend i Arktis med en vår-trend i Antarktis. Så jeg sjekket selvsagt hva trenden er for april måned i Arktis. Og ja, den er ”bare” -2,3 % pr tiår i nord.

Sjøis-volumet i Arktis ser denne høsten ut til å være det tredje eller fjerde laveste som er registrert. Oktober-tallene fra PIOMAS er dessverre ikke klare enda, men september-volumet var litt større enn i 2010, 2011 og 2012. Det eneste som kan konkluderes foreløpig er at det raske fallet i sjøis-volum i Arktis som vi har sett på 2000-tallet, har flatet ut noe nå.  Og sjøisen i Arktis (der hvor det fortsatt er is) er cirka en meter tynnere nå enn hva den var på 1980-1990-tallet.

 

Sjøisens volum i Arktis, estimert med PIOMAS-modellen t.o.m. september i år. (Foto: (Univ Washington))
Sjøisens volum i Arktis, estimert med PIOMAS-modellen t.o.m. september i år. (Foto: (Univ Washington))

 

Men tilbake til vindretningen. Slik så værkartet ut torsdag 7 nov kl 00 UTC:

 

Værkart for Arktis 7. november kl 00 UTC. Grønn farge viser sterk vind. (Foto: (ECMWF))
Værkart for Arktis 7. november kl 00 UTC. Grønn farge viser sterk vind. (Foto: (ECMWF))

 

Og slik har kurven for isdekning respondert:

 

Sjøis-kurven for Arktis har vendt nedover de siste dagene, mens isen presses sammen av vinden. Her oppdatert 8. november. (Foto: (EUMETSAT osisaf.met.no))
Sjøis-kurven for Arktis har vendt nedover de siste dagene, mens isen presses sammen av vinden. Her oppdatert 8. november. (Foto: (EUMETSAT osisaf.met.no))

 

Ved ukens begynnelse hadde sjøisen nesten tettet igjen området mellom Franz Josef Land og nordspissen på Novaja Zemlja. Mens nå ved ukeslutt er det helt isfritt der: 

 

Iskart fra vår del av Arktis 7. november. (Foto: (EUMETSAT osisaf.met.no))
Iskart fra vår del av Arktis 7. november. (Foto: (EUMETSAT osisaf.met.no))

 

Og ellers?

Skadeomfanget er foreløpig uklart etter at super-tyfon “Haiyan” feide inn over Filippinene. Kjennere av den slags atmosfærefenomener har uttrykt seg i nesten lyriske formuleringer om hvor “perfekt” denne tyfonen utviklet seg der ute på havet. Det påstås nå at det er den sterkeste syklonen (målt i vindstyrke) som har truffet land i “moderne tid”. (Det har vært observert noen få sterkere orkaner/tyfoner ute over åpent hav tidligere). 

 

Tyfonen "Haiyan" sett fra japansk værsatellitt da den traff Filippinene. (Foto: (Japansk værvarsling))
Tyfonen "Haiyan" sett fra japansk værsatellitt da den traff Filippinene. (Foto: (Japansk værvarsling))

 

Generelt sier prognosene og modellene at i en varmere verden, så skal de tropiske sykonene bli sterkere. Men ikke nødvendigvis flere.  

Og i Atlanterhavet? Der har det vært en svært stille orkansesong. 

 

Temperaturen

Når det gjelder global temperatur, så har satellittene meldt om noe rundt en niende-tiendeplass i nedre troposfære for oktober. Slik ser mitt plott for oktober-verdiene fra UAH ut nå: 

 

Oktober-verdier for satellittmålt (UAH) global temperatur i nedre troposfære, oppdatert med foreløpig UAH-verdi for i år. (Foto: (Data: UAH. Grafikk: T. Wahl))
Oktober-verdier for satellittmålt (UAH) global temperatur i nedre troposfære, oppdatert med foreløpig UAH-verdi for i år. (Foto: (Data: UAH. Grafikk: T. Wahl))

 

Når man tar hensyn til at det var vulkanutbrudd på 1980-tallet og tidlig på 1990-tallet, så er det ikke så voldsomt mye global oppvaming satellittene har registrert i nedre troposfære for oktober måned gjennom disse 35 årene. Men sånn cirka 0,1 grad C pr tiår, kanskje?

 

God helg. 

Powered by Labrador CMS