Mindre is og lavere temperatur

”Verdt å vite” er ikke mer på NRK Radio P2. Så jeg takket i stedet ja til å stille på ”Radioselskapet” i samme kanal, og har denne uken hatt mine ”15 minutes of fame” - pent fordelt som tre-minutters innslag om de fem største tabbene i verdensrommet. Moro å jobbe sammen med disse radio-folkene. De klarte å sprite opp en ganske kjedelig opplesing fra min side, til infotainment med swish og swush og gamle BBC-nyheter og skurrete dialog mellom Houston og romfergen.

Lurer forresten på hva som om 30 år kommer til å bli ansett som de fem største tabbene i klimaforskningen? Men det kan andre kommentere. Her er noen ferske fakta fra kloden vår.

Januar-rekord!

Det gikk som jeg antydet – det ble ny minimumsrekord for sjøis-areal i januar måned. Akkurat som i desember. Man bør nok ikke legge for mye i akkurat dette – mildværet lå jo i et område hvor det kunne gi ekstra mye utslag i isdekket. Eller kanskje var det nettopp mangelen på is som gjorde at mildværet lå nettopp der? Hmmm …

Nedover går det, foreløpig. Aldri har satellittene målt mindre januar-sjøis i Arktis enn i år. (NSIDC)
Nedover går det, foreløpig. Aldri har satellittene målt mindre januar-sjøis i Arktis enn i år. (NSIDC)

Grønland blir grønnere

Nå kom de analysene som jeg har ventet mest på. Alle vet jo at det har vært mildt på Grønland i 2010 – ja, noen steder har smeltesesongen visstnok vært 50 døgn lengre enn normalt. Men hvor mye av Grønlandsisen har egentlig forsvunnet i 2010? I følge J Wahr fra Univ Colorado har GRACE-satellittene, som måler endringer i tyngdefeltet, registrert det største årlige is-tapet hittil på Grønland. Foreløpig kan man trekke en kurve som viser akselererende smelting. Vil dette fortsette?

Der kom de første 2010-tallene fra GRACE-satellittene. Grønlandsisen minsker stadig raskere, iflg denne kurven. (Analyse: J. Wahr).
Der kom de første 2010-tallene fra GRACE-satellittene. Grønlandsisen minsker stadig raskere, iflg denne kurven. (Analyse: J. Wahr).

 

Og havnivået? Nei, det gidder ikke å bry seg noe særlig om dette. Ingen tegn til akselererende stigning der. Fortsatt 3 millimeter i året. Og i den grad det er noen endring - så synes den ikke å være i retning av akselererende havnivåøkning. Men havnivå-prognosen fra IPCC4 ser foreløpig ut til å stemme bra.

Global sjøis

Det har stormet i debatten om temperaturen i Arktis her på forskning.no siste ukene. Selv prøver jeg holde meg kun til globale målinger når jeg diskuterer global oppvarming. Men når man snakker om sjøis så må man nødvendigvis være noe regional. Men kanskje er jeg for opptatt av isen bare nord i Arktis? OK – her er den globale sjøis-kurven målt fra satellitt. Ikke så langt unna januar-rekord den heller.

Globalt sjøisdekke (Arktis   Antarktis, avvik fra normalen) de siste årene. (Cryosphere Today)
Globalt sjøisdekke (Arktis Antarktis, avvik fra normalen) de siste årene. (Cryosphere Today)

Nesten som normalt

Mens isen krymper både til lands og til vanns, så synker jammen global temperatur også! Både i luften og i havoverflaten. Satellittmålt global temperatur i troposfæren er nå temmelig nær normalen for årstiden. Mest interessant er det kanskje at så langt har 2011 vært litt varmere enn i 2008, til tross for at La Nina i 2008 ikke var like sterk som i år.

Men tross det, jeg får holde på mitt tips om at global lufttemperatur i 2011 ender et sted mellom nr 10 og nr 15 på rankinglisten. I det ligger selvsagt en antakelse om at vi ikke får omslag til El Ninjo i løpet av året. De fleste sesongvarsel-modellene for Stillehavet synes å være enig med meg i det foreløpig, men ingen er sikre. Gavin Schmidt på GISS er derimot overbevist om at 2011 “… will still rank easily among the top ten warmest years of the historical record”.

Modellene og virkeligheten

Og a propos Schmidt – på det ikke veldig klimaskeptiske nettstedet RealClimate la han her om dagen ut oppdaterte sammenlikninger mellom de gamle IPCC-prognosene og de offisielle temperaturmålingene for 2010. Se selv og si hva dere mener.

Tross El Ninjo klarte ikke global temperatur i 2010 å krype over middelverdien for prognosene fra IPCC-modellene, med utslipsscenario A1B. (Fra www.realclimate.org)
Tross El Ninjo klarte ikke global temperatur i 2010 å krype over middelverdien for prognosene fra IPCC-modellene, med utslipsscenario A1B. (Fra www.realclimate.org)

 

Det eneste jeg føler meg mer og mer sikker på her, er at frykten for 5 – 6 grader global temperaturøkning i år 2100 er betydelig overdrevet. Som Schmidt selv sier i artikkelen, så hadde GISS-modellene på et tidlig tidspunkt en klimasensitivitet på 4,2 grader C. Denne er nå justert ned til ca 3 grader C. Må den justeres ned enda mer? Eller er det sola som lurer oss nå om dagen? Eller noen andre naturlige sykluser?

 

James Bond, Japan og vulkaner

Dagens ENVISAT-bilde viser den japanske vulkanen Shinmoe (midt i bildet), som nå har utbrudd etter 52 rolige år. Heldigvis var den relativt rolig da James Bond-filmen ”You Only Live Twice” ble spilt inn der i 1967. En annen aktiv vulkan synes også nederst i bildet. (ESA)

ENVISAT-bilde tatt 4 februar, med stort utbrudd i vulkanen der hvor James Bond ordnet opp i "You Only Live Twice". (ESA)
ENVISAT-bilde tatt 4 februar, med stort utbrudd i vulkanen der hvor James Bond ordnet opp i "You Only Live Twice". (ESA)