Mot mørkere tider

Det nærmer seg høstjevndøgn, og snart slukker de FM-nettet i området der jeg bor. Men høsten er også tiden da man kan stole mer på ENSO-prognosene (ikke så rart – dommen felles jo allerede ved juletider ...). Og i prognosen som kom fra det europeiske værsenteret ECMWF her om dagen, så blinket det klart og tydelig "La Nina" i kurvene:

Vi er på vei mot La Nina-året 2018. Hvor dypt vil global temperatur falle da? Og hvor mye ekstra varme vil havet samle? (Bilde: ECMWF)
Vi er på vei mot La Nina-året 2018. Hvor dypt vil global temperatur falle da? Og hvor mye ekstra varme vil havet samle? (Bilde: ECMWF)

For et år siden fikk vi en "mikro-La Nina", og global temperatur i 2017 fulgte opp med å bryte alle regler vi forbinder med et "La Nina år". Denne gangen blir det nok en mer solid La Nina, men det gjenstår å se hvor dyp den blir. Uansett skal global temperatur noe ned i forhold til de siste tre-fire årene, som har vært veldig varme.

Sommersesongen (et begrep vi her på den nordlige halvkule bruker om månedene juni/juli/august) ble svært varm også i år:

Sommeren 2017 - den tredje varmeste for global temperatur, ifølge denne dataserien. (Bilde: JMA)
Sommeren 2017 - den tredje varmeste for global temperatur, ifølge denne dataserien. (Bilde: JMA)

 

Det er en sammenheng mellom ENSO-tilstanden og hyppigheten av orkaner inn mot USAs kyster. La Nina stimulerer orkaner i Karibien/Mexicogulfen, mens sjansen for orkaner der er betydelig lavere i år med El Ninjo. Her er en enkelt måte å framstille denne sammenhengen på:

Sammenhengen mellom ENSO og hyppigheten av orkaner over there. (Bilde: NOAA)
Sammenhengen mellom ENSO og hyppigheten av orkaner over there. (Bilde: NOAA)

Grønland      

Forholdene oppe på Grønlands iskappe har vært spesielle i år. Figuren her viser at det var mye mindre smelting enn normalt i første del av sommeren, mens det har vært langt mer smelting enn normalt i andre del av sommeren. Dette kunne kanskje ha jevnet seg ut, men det ser dessuten ut til å ha snødd mer der i år enn i de senere årene. Så massetapet dette året blir trolig noe mindre enn gjennomsnittet i de årene GRACE-satellittene har målt endringer i tyngdefeltet på Grønland.

Smeltingen på Grønland var noe faseforskjøvet i år i forhold til normalen. Kurven angir prosentandelen (av arealet) hvor det foregår smelting. (Bilde: DMI)
Smeltingen på Grønland var noe faseforskjøvet i år i forhold til normalen. Kurven angir prosentandelen (av arealet) hvor det foregår smelting. (Bilde: DMI)

 

Grønlandsisen har som kjent krympet en del siden årtusenskiftet. Siden smelting av is endrer det lokale tyngdefeltet, så gir dette utslag i økt havnivå helt andre steder i verden enn der vannet kommer fra. Havnivået ved Grønland, Svalbard og Novaja Zemlja synker når tyngdefeltet der blir svakere pga lokal isbresmelting. 

Isbreene smelter noen steder - og det gjør at havet stiger andre steder. Basert på GRACE-data 2002-2014. (Bilde: NASA UCI)
Isbreene smelter noen steder - og det gjør at havet stiger andre steder. Basert på GRACE-data 2002-2014. (Bilde: NASA UCI)

Sjøisen

Til sist i dag noen ord om sjøisen i Arktis, som normalt skal nå sitt årlige minimum i disse dager. Mens vi så noen månedsrekorder tidligere i år, så har sommersmeltingen vært nokså beskjeden. Kort sagt synes årets minimum å legge seg omtrent på samme nivå som i 2013 og 2014, litt over 2015 og 2016, og et godt stykke over ekstremårene 2007 og 2012. Vi må fortsatt vente en uke eller to før endelig sluttstrek kan settes. 

Årets minimum for sjøisen i Arktis er omtrent som i 2013 og 2014. (Bilde: EUMETSAT osisaf.met.no)
Årets minimum for sjøisen i Arktis er omtrent som i 2013 og 2014. (Bilde: EUMETSAT osisaf.met.no)

Og ellers?

Orkansesongen er langt fra over i Karibien. Det kan se ut til at Puerto Rico vil få trøbbel onsdag/torsdag kommende uke med en ny orkan som da er i ferd med å spinne seg opp: 

Mer trøbbel på gang for øyene i Karibien. (Bilde: ECMWF)
Mer trøbbel på gang for øyene i Karibien. (Bilde: ECMWF)

 

God helg.

Powered by Labrador CMS