Ny is og nye satellitter

Jeg tror nok vår sivilisasjon vil overleve neste år også. I hvert fall foreligger det ikke noen prognose fra ESAs romovervåkningsprogram som skulle tilsi noe annet. Riktignok oppdages det stadig flere store og små steiner der ute i nære jordbaner, men de virkelig store holder seg på trygg avstand, og de små representerer ikke noen eksistensiell trussel.

Men når det er sagt, så er det et ønske om å kunne varsle noen dager i forkant den slags store meteorer som man opplevde i Sibir for to og et halvt år siden. En helt ny generasjon teleskoper er nå under utvikling, spesialkonstruert for å kunne scanne hele himmelen hver eneste natt på jakt etter slike objekter.   

Men, la oss inntil videre rette blikket mot Jorda og Arktis. Tallene for sjøisens utstrekning i november er nå klare. Det er flere mulige måter å formulere resultatet på: 

  • Den sjette laveste november-verdien
  • Omtrent som forventet, gitt den fallende trend-linjen
  • En utflating på et ganske lavt nivå
Slik har november-sjøisen i nord utviklet seg gjennom satellittalderen. (Bilde: NSIDC)
Slik har november-sjøisen i nord utviklet seg gjennom satellittalderen. (Bilde: NSIDC)

 

 

Vel, hva sier så klimamodellene om sjøisen i nord? Jo, årets november-nivå er fortsatt noe lavere enn middelverdien for klimamodellene:

Sjøisens utvikling, sammenliknet med hva de klimamodellene som ble kjørt for IPCC5, sa om sjøisen. (Bilde: Stroeve & Barret, NSIDC)
Sjøisens utvikling, sammenliknet med hva de klimamodellene som ble kjørt for IPCC5, sa om sjøisen. (Bilde: Stroeve & Barret, NSIDC)

Nå er det ingen som påstår at de globale klimamodellene er veldig gode på sjøisens mange nyanser fra et år til et annet. Men det er vel egentlig bare å fastslå at isen krympet veldig raskt for noen få år siden, og at ingen bør være overrasket over at nye minimumsrekorder lar vente på seg. Trendlinjen kommer nok uansett til å være negativ - det blir mindre sjøis i Arktis.   

Norge sett fra rommet

Til sist: For et halvt år siden ble den europeiske miljøovervåkningssatellitten Sentinel-2A sendt opp. Forskere ved Geofag på Universitetet i Oslo har sittet som faglige rådgivere for ESA gjennom det halvåret som satellitten har vært under teknisk utprøving. Og her ser  dere et synlig resultat av det - den første (nesten) skyfrie mosaikken av Norge fra Sentinel-2A, sydd sammen av passeringer som satellitten gjorde i august og september i år.  

 

Fagert er landet. (Bilde: Copernicus Sentinel data 2015 / Institutt for geofag UiO)
Fagert er landet. (Bilde: Copernicus Sentinel data 2015 / Institutt for geofag UiO)

Dere kan lese mer om dette bildet her: 

http://www.mn.uio.no/geo/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/sentinel-ser-norge-fra-rommet.html

 

God julebord-helg. Håper uværet "Synne" ikke blir så ille som fryktet. 

Powered by Labrador CMS