Nyttårshilsen fra El Ninjo

Jeg måtte bare skrive en kort artikkel med noen fine bilder nå på søndagskvelden, før arbeidsåret starter. NASA har nemlig publisert et oppdatert bilde av de to store El Ninjoene 1997/1998 og 2015/2016, side ved side. I dette bildet er rødt/hvitt høyere vannstand enn vanlig (mye varmt vann), mens blått/lilla er lavere vannstand enn vanlig for denne årstiden.  

Satellittmålt havnivå-anomali ved årets slutt for de to store El Ninjoene. Mange likheter, og noen forskjeller. (Bilde: NASA-JPL)
Satellittmålt havnivå-anomali ved årets slutt for de to store El Ninjoene. Mange likheter, og noen forskjeller. (Bilde: NASA-JPL)

 

Global temperatur

Når det gjelder global desember-temperatur i nedre troposfære, så var det RSS som var først ute denne gangen. Dette ble det største (varmeste) desember-anomaliet RSS har registrert noen gang (0,24 grader varmere enn i desember 1997). Slik fordelte varmen seg i nedre troposfære i desember: 

Satellittmålt temperatur-anomali i nedre troposfære for desember 2015. (Bilde: RSS)
Satellittmålt temperatur-anomali i nedre troposfære for desember 2015. (Bilde: RSS)

Satellittene er helt enige i at det var meget varmt på den amerikanske østkysten og i sentral-Europa i måneden som gikk. Varmen fra El Ninjo synes også godt i dette bildet. 

 

Hvor har det blitt varmere?

RSS har også publisert sitt trend-kart for satellitt-årene 1979-2015, og det ser slik ut:   

Temperatur-trendkart for nedre troposfære gjennom 37 år med værsatellittmålinger. Kurven til høyre viser trenden ved forskjellige breddegrader. (Bilde: RSS)
Temperatur-trendkart for nedre troposfære gjennom 37 år med værsatellittmålinger. Kurven til høyre viser trenden ved forskjellige breddegrader. (Bilde: RSS)

RSS estimerer ikke temperatur for nedre troposfære inne på Antarktis-platået. Vi ser at troposfæretemperaturen rundt Antarktis har stått omtrent stille gjennom disse årene, mens det har blitt varmere jo lenger nord man kommer.

Oppvarmingstrenden for global temperatur gjennom disse 37 årene med satellittmålinger hos RSS ligger på ca 0,12 grader pr tiår. 

 

Og dermed er vi i gang med satellitt-året 2016. Vi ses her på bloggen for flere tall og figurer videre gjennom året. 

Powered by Labrador CMS