Sjøis og global temperatur

Min todelte sommerferie er straks unnagjort. Vi skriver 16. august, og bortsett fra sommerværet som omsider kom til Norge, så vil det de kommende ukene trolig være mest fokus på sjøisen. Såvidt jeg kan se fra den japanske satellitten, så synes både Nordøstpassasjen og Nordvestpassasjen å være (nesten) farbare nå: 

Sjøisen i Arktis 14 august, basert på data fra den japanske klimaovervåkningssatellitten. (Bilde: PolarView/Univ i Bremen)
Sjøisen i Arktis 14 august, basert på data fra den japanske klimaovervåkningssatellitten. (Bilde: PolarView/Univ i Bremen)

 

Som vi ser er det store "hull" i isen, hvilket kan gi noe forskjell på kurver som måler isens (ytre) utstrekning kontra isens areal. Litt kraftig vind som komprimerer isen, vil kunne gi store utslag nå. Her er EUMETSATs kurve for sjøisens utstrekning i nord: 

Langt i fra noen sjøis-rekord i nord foreløpig. (Bilde: EUMETSAT osisaf.met.no)
Langt i fra noen sjøis-rekord i nord foreløpig. (Bilde: EUMETSAT osisaf.met.no)

 

Nede i Antarktis har det skjedd endringer. Etter et par år med svært mye sjøis, er det nå litt under middels med is der nede. Globalt sjøisdekke (nord + sør) har dermed tatt et dypdykk: 

Globalt sjøisareal har falt mye den siste måneden. (Bilde: Cryosphere Today)
Globalt sjøisareal har falt mye den siste måneden. (Bilde: Cryosphere Today)

 

Lite sjøis globalt i september og oktober skal vel bidra ytterligere til høy global temperatur målt ved overflaten?

 

Global temperatur

Global temperatur målt ved overflaten fortsetter å sette månedsrekorder, og er på vei mot en solid ny årsrekord. Her er de globale juli-tallene beregnet ved det japanske meteorologiske byrået:

Ny juli-rekord for global temperatur, i følge JMA. (Bilde: JMA).
Ny juli-rekord for global temperatur, i følge JMA. (Bilde: JMA).

 

Satellittmålt global temperatur i troposfæren ligger foreløpig bare i startgropa når det gjelder denne El Ninjoen. Hvor høyt vil så UAH-verdiene gå i 2016? Dagens tips er at vi havner nærmere 1998-nivået enn 2010-nivået.  

Satellittmålt global temperatur i nedre troposfære. Vil vi få se noen nye månedsrekorder her i 2015/2016? (Data: UAH. Grafikk: Climate4you)
Satellittmålt global temperatur i nedre troposfære. Vil vi få se noen nye månedsrekorder her i 2015/2016? (Data: UAH. Grafikk: Climate4you)

 

ENSO

El Ninjoen i Stillehavet fortsetter å pumpe seg opp. Denne uken når trolig varmen øst i Stillehavet sin høyeste verdi så langt i denne syklusen: 

Hvor mye varme vil flyttes over til det østre (ekvatorielle) Stillehavet i høst før det kommer en La Nina og overtar? (Bilde: NOAA)
Hvor mye varme vil flyttes over til det østre (ekvatorielle) Stillehavet i høst før det kommer en La Nina og overtar? (Bilde: NOAA)

 

God arbeidsuke til lesere og debattanter. 

 

   

Powered by Labrador CMS