Til Køben med satellitter og aliens

Sommerferien ble avsluttet med at vi dro en tur til København. Medbrakt på danskebåten var også artikkelen ”Changes in global net radiation imbalance 1985–2012” (Allan et al., GRL 2014). Der summeres opp flere tiår med satellittmålinger fra instrumentene CERES (siden 2000) og ERBS (1985-1999). Bland også inn målinger fra havbøyer (ARGO), havnivå (altimeter), overflatetemperatur (HadCRUT4), meteorologisk reanalyse (ERA) og klimamodeller (CMIP5, deriblant norske modellen NorESM) – og man får tall for hvor raskt Jorda samler varme (energiubalansen i klimasystemet).

Samlet for perioden 1985 – 2012 er forfatternes konklusjon at observasjonene tilsier en midlere ubalanse på ca. 0,5 W/m2. Mens klimamodellene fra CMIP5 sier at ubalansen ”burde” ha vært ca. 1,5 W/m2. En faktor 3x i forskjell, altså.

Hvis man ”tvinger” klimamodellene til å regne med den observerte havoverflate-temperaturen i stedet (AMIP5), så kommer modellene temmelig nær fasiten, med 0,6 W/m2.

Konklusjon? Bare en liten del av avviket mellom observasjoner og modell i denne perioden på nesten 30 år kan forklares direkte ved at sola har blitt litt svakere enn forutsatt i modellkjøringene. Hovedårsaken til avviket må være at det har skjedd dynamiske ting i havet som klimamodellene ikke har evnet å forutsi.

Så kan man stille seg to spørsmål:
- Vil de samme klimamodellene vise seg vesentlig bedre når 60 år har passert?
- Har det som har skjedd i havet, noen sammenheng med at sola har blitt svakere?

Isen på Grønland

Vi hopper raskt fra danskebåten til Grønland. ESAs satellitt CryoSat har nå levert tre år med meget presise høydemålinger av Grønlands store iskappe. I en fersk artikkel i The Cryosphere konkluderer Helm et al. med at Grønland i perioden jan 2011 – jan 2014 i gjennomsnitt tapte 375 kubikk-kilometer pr år (usikkerhet +/- 24). Her er kartet som viser hvor massetapet har skjedd:

Fig 1: Høydeendringer på Grønland jan 2011 –jan 2014. (Helm et al., The Cryosphere, 2014) (Foto:  )
Fig 1: Høydeendringer på Grønland jan 2011 –jan 2014. (Helm et al., The Cryosphere, 2014) (Foto: )

I år kom smeltesesongen sent i gang på Grønland. Men de siste dagene har det virkelig blitt fart på smeltingen der:

Fig 2: Prosentvis andel av Grønlands overflate hvor smelting har foregått i 2014. (DMI) (Foto:  )
Fig 2: Prosentvis andel av Grønlands overflate hvor smelting har foregått i 2014. (DMI) (Foto: )

Og ellers?

Global temperatur for 2014 har etter syv måneder følgende plasseringer på rankinglistene:
- NOAA: 3
- GISS: 5
- UAH: 5
- RSS: 7
- Værballonger: 3

En ny Kelvinbølge ruller nå over Stillehavet, og SOI-indeksen er i skrivende stund -9,4 – altså utenfor området for nøytral ENSO. Kanskje er det en liten El Ninjo på gang? Uansett blir det en temmelig varm høst, globalt sett. Ja, 2014 vil nok krabbe enda noen plasser oppover på listen.

Fig 3: Noen reklamer er bedre enn andre – sett fra et romfartsperspektiv.  (Foto: Terje Wahl)
Fig 3: Noen reklamer er bedre enn andre – sett fra et romfartsperspektiv. (Foto: Terje Wahl)

Vi ses videre på nye forskning.no. 

Powered by Labrador CMS