Tips for 2018

Hei igjen. Vi får la 2017 fullføre hele løpet før vi oppsummerer året som gikk. I denne bloggen retter vi derfor blikket mot året som kommer.  

Solaktiviteten

Et av de sikreste tipsene for det nye året, er at solaktiviteten i 2018 vil være lavere enn i 2017, der vi ligger an til å få 103 eller 104 flekkløse dager. Men bunnen nås vel ikke før i 2019-2020? Og kanskje må vi helt tilbake til tidlig på 1800-tallet for å finne et enda svakere solflekkminimum enn det som kommer nå? Mitt tips for 2018 er 222 flekkfrie dager.

Her er forresten kurven for årene med flest solflekkfrie dager, som underlag for å lage ditt eget tips:

Årene med flest dager uten solflekker (data fra den internasjonale solflekktjenesten).

ENSO

Et godt tips for 2018, er at året vil starte i La Nina-modus. Vi vil nok få se om en ukes tid at ONI-verdien for okt/nov/des tikker inn på -0,8 eller -0,9 og at ONI-indeksen deretter bunner ut nær -1,0. Dette alene skal gjøre 2018 til et kaldere år enn 2017.

Hvordan andre halvår 2018 vil bli i Stillehavet, er det ingen som vet i dag. Som figuren under viser, så har vi ikke noen parallell ENSO-situasjon i datasettet. Det ble nemlig uvanlig varmt i ENSO-området i sommer, før dykk nummer to ned i La Nina-land:   

Det er lite hjelp å få i statistikken når det gjelder å spå ENSO-utviklingen videre. (Bilde: NOAA)

Det vil gå noen kelvin-bølger østover i løpet av året (den første er allerede i startfasen). Under La Nina stuver nemlig passatvinden opp store og varme vannmasser vest i Stillehavet, og hvis det kommer vestavindsutbrudd, så flommer noe av dette vannet østover, med nedvelling av varmt overflatevann. Hvis det går mange, og store nok, kelvin-bølger østover, så blir 2019 et El Ninjo-år. Vi får se, men jeg legger til grunn en nøytral ENSO-høst 2018.  

Sjøisen

2017 har vært et ekstremt år når det gjelder sjøisen globalt, med rekordlave verdier i første halvår og andreplass i høst. Jeg forventer nokså lave sjøis-verdier både i Arktis og Antarktis i 2018, men lover ingen rekorder dette året. Det må imidlertid sies at sjøisen i Arktis ser ut til å starte det nye året svært nær rekordlavt nivå.

Sjøisens utbredelse globalt har denne høsten vært den nest laveste som er målt av satellittene. (Data: NOAA, Grafikk: Sunshinehours)

Varmen i havet

I et La Nina kalenderår skal vi forvente at havet vil fortsette å samle varme. Jeg forventer derfor minst to kvartalsrapporter med nye rekordnoteringer fra ARGO-bøyene.  

Havnivået

Er litt mer usikker her – høyere temperatur i havet tilsier selvsagt økt havnivå, men i 2018 kommer det også litt an på fordelingen mellom nedbør på land og nedbør på hav. Hvis vi får omslag til El Ninjo i høst, blir det solide nye rekorder for havnivået. Hvis Stillehavet i stedet tar en trippel La Nina med mye nedbør i Australia på slutten av 2018, så kan havnivået gå midlertidig noe ned høsten 2018.  

Etter et vestavindsutbrudd (rødt) i midten av desember, kommer passaten (blått) for fullt igjen på nyåret. La Nina fortsetter derfor utover vinteren. (Bilde: NOAA)

 

Global temperatur

Til slutt, hvor havner det globale temperatur-anomaliet for kloden vår i La Nina-året 2018? Premissene for analysen er:

  • 2018 skal bli noe kaldere enn 2017, siden 2018 starter med en sterkere La Nina.
  • Solaktivitet og klimagass-utslipp drar global temperatur hver sin vei dette året.
  • Ingen stor endring i AMO fra ett år til det påfølgende året.
  • 2018 starter med litt mer sjøis globalt enn 2017 gjorde.

2017 er, som kjent, i ferd med å ende på andre-, tredje- eller fjerdeplass på temperaturtoppen, litt avhengig av hvem du spør.

Jeg leverer på bakgrunn av dette et enkelt og trygt tips: Global temperatur i 2018 vil havne et sted mellom nummer fem og ni på den globale temperaturtoppen. Da har jeg inkludert rom for både bakkemålinger (JMA, GISS, NOAA, HadCRUT4, Berkeley), reanalyser (Copernicus ECMWF) og satellitter (UAH, RSS). 

Og bare så det er nevnt: Jeg mener at dette tipset er i godt samsvar med CO2-hypotesen, der jeg legger til grunn en transient klimarespons (TCR) på 1,3 eller 1,4 grader.

Som vanlig tas det forbehold for store vulkanutbrudd, som jo kan senke global temperatur kraftig. 

Noen alternative synspunkter fra leserne når det gjelder solflekker, ENSO, sjøis, havnivå eller global temperatur i 2018? 

Godt nytt år!

Powered by Labrador CMS