Varmt hav

Jeg deltok på "Spaceport Norway" i Stavanger i uken som gikk. Mange interessante foredrag der. Men på veien ut til flyplassen etter møtet, sa taxi-sjåføren at han aldri hadde sett Hafrsfjorden så blå som i år. Og Copernicus-satellitten Sentinel-2 sier seg enig i at det er noe i Hafrsfjorden som trives veldig godt i lyset og varmen der nå: 

Det "blomstrer" i Hafrsfjord nå, her sett fra Sentinel-2 lørdag 26 mai. (Bilde: Copernicus Sentinel-2 data 2018)

Vel, Hafrsfjorden utgjør en veldig liten del av verdenshavene. Men nylig kom kurven som viser hvordan varmemengden i havets øvre 2000 meter utvikler seg. Den kurven oppdateres hvert kvartal, og første kvartal 2018 viste seg å være rekordvarmt. Det ser ut til å være en ganske stø trend:

Kurven for varmemengden i havets øvre 2000 meter var rekordhøy i første kvartal. (Bilde: NOAA)

Når det gjelder globalt havnivå, så spiller - i tillegg til varme og tilførsel av smeltevann - også fordelingen av nedbør på henholdsvis land og hav inn. Havnivåkurven ligger også høyt, men beveger seg fra kvartal til kvartal noe annerledes enn varmekurven. Her er havnivået oppdatert t.o.m. mars:

Globalt havnivå, målt fra altimetersatellitter. (Bilde: CSIRO)

Stigningstallet for satellittmålingene er nå 3,4 mm/år, som fortsatt må avrundes til "ca 3 mm/år". Jeg fikk et spørsmål om når vi må begynne å si at stigningen er "ca 4 mm/år". Jeg vil tro at det skiftet kommer før 2025. Men da vil det ikke lenger være så meningsfullt å snakke om ett stigningstall - fordi man vil begynne å se at kurven krummer.  

God kveld, og ikke start noen skogbrann!

 

Powered by Labrador CMS