Arbeidsuke sammen med forskere

I dag er det jeg, Sara, som skriver på Trines blogg. Jeg heter Sara og er en 9.klasseelev som er her på NIVA i arbeidsuken. Jeg har vært forskningsjournalist og laboratoriemedarbeider i de dagene jeg har vært her til nå. En av oppgavene mine var å intervjue forskere på NIVA. Denne bloggen viser noen av funnene mine.

 

HVA GJORDE JEG

I går gjennomførte jeg en spørreundersøkelse, der jeg stilte 26 personer fra forskjellige seksjoner og med ulike stillinger på NIVA disse spørsmålene:

-Hva slags type arbeid dekker din jobb best?

-Hvilken strategisk instituttsatsing føler du dekker deg best?

-Har du fått flere eller færre relevante prosjekter det siste året?

-Har du fått flere eller færre administrative oppgaver det siste året?

-Har dine oppgaver endret seg det siste året eller er de stort sett de samme som før?

 

De som ble spurt kunne velge mellom noen typer arbeid som var definert på forhånd og de kunne velge 2 av alternativene. De strategiske instituttsatsingene er også definert av NIVA på forhånd. Grunnen til at vi valgte disse spørsmålene var for å finne ut hva slags type arbeid NIVAs ansatte jobber med og hva de syns om arbeidet de har nå sammenlignet med det de hadde før.

Her knaster jeg inn data Trine Bekkby
Her knaster jeg inn data Trine Bekkby

HVA FANT JEG?

Resultatene av spørreundersøkelsen var at flest spurte følte at Anvendt forskning og Overvåking var de alternativene som dekket deres arbeid best, ca. halvparten mente dette. Omtrent en fjerdedel av dem vi spurte mente at Grunnforskning og Rådgiving var dekkende. Det var kun noen få (2 stykker) som mente at Utredning og Kartlegging var de alternativene som dekket deres arbeid best. Omtrent en fjerdedel svarte at Ingen av disse temaene passet. De vi spurte kunne velge 2 typer, derfor summerer ikke tallene seg til 100 %

 

Det var ganske jevnt mellom de forskjellige instituttsatsingene, selv om det var litt flere som valgte Nye digitale metoder når de ble spurt hvilken strategisk instituttsatsing de følte de hørte til. Over 20 % følte at ingen av alternativene passet dem.

 

Da vi spurte om eventuelle endringer i oppgavene, så svarte de fleste av de spurte at de hadde samme oppgavene som før, at det ikke hadde endret seg så mye. Men over halvparten har fått flere relevante prosjekter det siste året. I tillegg hadde nesten halvparten fått flere administrative oppgaver, det var bare 2 stykker som syns de hadde fått mindre administrativt å gjøre de siste årene.

 

FEILKILDER

En feilkilde er at mange var på tokt, noe som kan forklare hvorfor det var så få som mente at kartlegging dekket deres arbeid best. Jeg intervjuet heller ikke så mange av de engelske.

Powered by Labrador CMS