Trine Bekkby, forsker, dr. scient i biologi

Jeg er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo, med fagkompetanse innen marin økologi.

Jeg leder forskningsprosjekter innen tareskogsøkologi og utbredelse av marine arter and naturtyper langs miljøgradienter.

Siden 2009 har jeg vært faglig koordinator for Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold - kyst. Jeg jobber som seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Seksjon for Marin biologi. NIVA er et nasjonalt forskningsinstitutt som utfører forskning, utviklingsarbeid og utredninger, og som bidrar med kunnskap om, og løsninger på, nasjonale og internasjonale vannfaglige spørsmål.

På denne bloggen vil jeg gi innblikk hvordan verden ser ut gjennom mine naturkartlegger-øyne og i min forsker-hverdag.

trine.bekkby(@)niva.no

Les de siste nyhetene fra forskning.no
Stillingsmarked
Powered by Labrador CMS