Bolle tatt på fersken

 (Foto: NIVA)
(Foto: NIVA)

På tokt i Nordland. Du kan sikkert se det for deg. De grunne vikene med ålegras innerst og de store tareskogsområdene lenger ut. De står der, 2-3 m høye, tett i tett ned til i hvert fall 15-20 m dyp, proppfull av påvekstalger, småkryp og fisk. En rørende syn for en marinbiolog.

Men ting er ikke helt som det skal. De grønne kråkebollene ligger på lur, vi ser dem i kanten av tareskogene og som små rekrutter på rugl-bunnen (“rødalgesteiner”). Men de er ikke alene. De røde kråkebollene er det også en del av. Og jeg som trodde de var de snille, at det var de grønne som beitet ned tareskogen. Men nå ser jeg dem, de røde altså, tatt på fersken mens de gasser seg i tareskogen. Heldigvis har vi en del prosjekter som skal svare på rollen til de ulike artene og dynamikken mellom tareskog og kråkebolle. For alt henger sammen med alt, og toktet i Nordland ga en del svar, men også noen spørsmål.

Powered by Labrador CMS