En god start - tidsserier over statsbudsjettet

Jeg har tidligere argumentert for at vi skal se på tidsserier som vår pliktdelsarv (se blogg om dette), noe vi må sende videre til våre barn, vi kan ikke gjøre dem arveløse i forvaltningen av våre kyst- og havområder. Det var derfor uforståelig for alle forskere at Kystovervåkingsprogrammet brått ble redusert til en skygge av sitt opprinnelige, og absolutt nødvendige, selv. Og det akkurat da man endelig (etter 20 år) kunne begynne å si noe om trendene. Å ødelegge en tidsserie er ikke noe man skal gjøre i utrengsmål, feilen (hullet i tidsserien) kan aldri rettes opp (se mer om denne saken her).

Men nok om det, her er det sagt mye, skrevet mye og gjort mye. Og det nytter, endelig skjer det noe. Miljøverndepartementet har i statsbudsjettet for 2013 fått gjennomslag for øremerket finansiering av lange tidsserier som en nasjonal oppgave. Med begrunnelsen om at det er «viktig å sikre den grunnleggende forskningsinfrastrukturen som lange tidsserier representerer».

Dette var virkelig et skritt i riktig retning, nå er posten på statsbudsjettet!

Vi kan ikke rette opp skadet som er gjort ved bruddet i tidsserien, og midlene satt av på statsbudsjettet er ikke nok til å få disse gode tidsseriene helt tilbake på beina igjen. Men det er en god start på jobben med å sikre at vi etterlate oss noe til neste generasjon som vi kan være stolte av.

Powered by Labrador CMS