Flotte tareskoger, sørgelige kråkebolleørkener og annet snacks

NIVAs Feltlogg tokt Nordland 2015 – marin kartlegging

På tokt: Helgeland: Hartvig Christie og Trine Bekkby, Lofoten: Janne K. Gitmark og Maia R. Kile

Fredag 12. juni – Pakkedag: Alt er pakket og klart og vi er klare til å dra. Hartvig har allerede dratt med båten på henger nordover. Utstyr til kartlegging: vannkikkert, undervannskamera, GPS og standardiserte feltskjemaer.

Lørdag 13. juni – Reisedag: Reisedag, Trine fly til Trondheim og møter Hartvig der før vi kjører nordover og overnatter på Vennesund.

Søndag 14. juni – Sømnaområdet. Vi drar ut fra Vennesund. Vi fant mye sukkertare (Saccharina latissima) i de middels eksponerte områdene i Sømna (Nordland), med stortare (Laminaria hyperborea) over, der det er mye bølgeslag. I Sømna fant vi tett sukkertareskog ned til 15 m og mer glissen ned til 20-22 m. Store områder egner seg altså for sukkertarevekst, men vi fant også mye fintrådige alger ("lurv") der det burde vært ren sukkertare eller fin og hvit sandbunn. Vi fant veldig mange av de røde kråkebollene, Echinus esculentus, enkelte steder, mer enn vi vanligvis ser i en sukkertareskog. Tok ferge fra Horn til Vega på kvelden. Været: lettskyet med lite vind tidlig på dagen, hagl, vind og 8°C senere.

Mandag 15. juni – Vevelstad-, Alstadhaug- Tjøttaområdet: Startet i Vega, men måtte gå til mer beskyttede områder pga. mye vind. Vi fant en del grønne kråkeboller (Stronglycentrotus droebachiensis) der det burde vært sukkertare, f. eks. i Vistenfjorden og Vevelstadsundet, gjerne med sukkertare under kråkebollebeltet. Kråkebollenedbeiting ser også ut til å være påvirket av strukturen på underlagt, med grønne kråkebollene som beiter ned tareskogen på ujevn stein og intakt tare på glatt fjell rett i nærheten. Vi oppsøkte stasjoner med gamle observasjoner av ålegras. Vi fant ikke ålegras på Blomsøy, men ved Andskjæret (Offertøya, nord for Tjøtta) fant vi en tett, høy og intakt ålegraseng (Zostera marina). Været: 6°C, mye vind, også noe hagl.

Flott sukkertareskog i Brønnøyområdet.  Foto: Trine Bekkby, NIVA
Flott sukkertareskog i Brønnøyområdet. Foto: Trine Bekkby, NIVA

Tirsdag 16. juni – Brønnøyområdet: Fylte drivstoff. Kartplotter fikk trøbbel i dag, fungerer litt av og på. Vi måtte oppsøke en del beskyttede områder også i dag pga. mye vind. I dag fant vi mye tett og fin blandingsskog av sukkertare, stortare, butare (Alaria esculenta) og kjerringhår (Desmarestia aculeata) i de middels eksponerte områdene. Vi fant gjerne sukkertare i de beskyttede områdene, stortare i de eksponerte og stortare ned til 5-6 m med sukkertare under i de middels eksponerte områdene. Vi fant også veldig korte stortareplanter enkelte steder, muligens tare som nylig har vokst tilbake etter nedbeiting. Vi oppsøkte også i dag stasjoner med gamle observasjoner av ålegras, men fant ikke noe. Der ålegras manglet var det gjerne mye fjæremark (Arenicola marina) eller grov sand/grus med martaum (Chorda filum, også kalt åletang). Vi lurer på om kilder kan ha blandet sammen ålegras og åletang på enkelte steder. Været: regn og en del vind.

Onsdag 17. juni – Vegaområdet, Bremstein, Muddvær, Horsvær: I dag fant vi tett og høy stortare full av påvekstalger i ytre områder av Bremstein, men også nakne stilker (dvs. uten påvekstalger) og uvanlig mange røde kråkeboller, litt tilsvarende det vi tidligere har funnet i Lofoten. Vi fant blandingsskoger av sukkertare og stortare, gjerne med sukkertare og butare øverst og stortare nederst, noen ganger med stortare helt ned til 33,6 m (men da små enkeltplanter, ikke skog). Vi fant flere tette butareskoger over stortarebeltet i veldig eksponerte områder. Vi fant også tarekirkegårder ned til ca. 36 m, og noen steder kan det se ut til at taren i de grunneste områdene var blitt revet løs av storm. Vi sjekket sund og bukter i Horsvær etter «reservoar» av grønne kråkeboller, men fant kun tett og fin tareskog. Være: relativt vindstille, mer vind på kvelden.

Torsdag 18. juni – Vega: Hadde i dag besøk fra Vega verdensarv og diskuterte funn og kunnskap som finnes om Vega. Vi fant noen flotte transekter i dag, fra intakt tareskog med mye påvekstalger i ytre og eksponerte områder til nakent fjell, uten kråkeboller men fortsatt uten tare (rett før gjenvekst?). Vi fant også en del flotte og tette sukkertareskoger. Også i dag fant vi ofte stortare øverst og sukkertare lenger ned. Vi så kråkebolleørkener, områder med «lurv» og nedslammet tareskog. De største nedbeitingsområdene fant vi ved Steinskjæran/Gåsholmleia, Husvær (i sundene), Arrøya/Hysvær, mellom Sølavær og Hysvær (her fant vi sukkertare nedenfor og stortare lenger ut), fra Skjærvær til Hysvær (her fant vi en gradient med sukkertare ytterst, «lurv» i midten og kråkeboller lengst inn), midtre del av skjærgården nord for Vega, fra Sølavær nord til Hysvær (i de mer beskyttede områdene) og inne i Hysvær. Vi fant et område med utrolig mye sjøpølser. Vi så etter ålegras i Gåsvær og Husvær, men fant ikke noe. Være: lettskyet, lite vind.

Nedbeitet område på Vega (Foto: Trine Bekkby, NIVA)
Nedbeitet område på Vega (Foto: Trine Bekkby, NIVA)
Tett stortareskog på Vega Foto: Trine Bekkby, NIVA
Tett stortareskog på Vega Foto: Trine Bekkby, NIVA

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 19. juni – Vegaområdet. Ved Breiflesa (nord for Vega) fant vi tett og fin sukkertareskog og tett men lav stortareskog. Vi fant også nedbeitede områder, f. eks. ved Kilvær nord for Vega. Noen områder, f. eks. Rognskjæret, så ut til å være på vei tilbake, da kråkeboller manglet uten at tareskog var kommet tilbake. Vi så etter ålegras ved Tåværet, men fant ikke noe (her var det noen grønne kråkeboller). Vi dro ikke inn i ålegrasengen i Verneområdet fordi ærfuglene lå på rede. Men Hartvig besøker dette området igjen i august. Vi gjenbesøkte «Bankeskjær», der Hartvig m. fl. knuste kråkeboller i 1989, noe som ga gjenvekst av tare på midten av 1990-tallet før nedbeiting igjen ble observert i 1997. Nå så vi sukkertare, men ikke noe stortare og dermed ikke noe vegetasjon helt øverst (for mye bølgeslag for sukkertare). Vær: lettskyet, en del vind. Vi tok ferge til fastlandet på kvelden og kjørte til Nesna.

Lørdag 20. juni – Træna: I dag fant vi mange områder med fin, tett og høy stortareskog med påvekstalger, samt noen fine sukkertareskoger. Vi fant små stortareplanter ned til ca. 30 m. Vi sjekket en mulig ålegrasstasjon, men fant ikke noe (heller ikke i nærliggende bukter). Vi fant kråkebollenedbeiting rundt Havna på Nesna. Vær: middels vind (fra nord). Vi ble sugd inn av en stor bølge i dag. Men alt gikk bra med både båt, folk og utstyr.

Søndag 21. juni – Rødøy-området. Vi fant mye stor og tett stortareskog i dag. Vi fant sukkertare i overraskende eksponerte områder, men da lenger ned, gjerne fra 5-6 eller til og med 10 m, med stortare over. Vi fant også nedbeitede områder med grønne kråkeboller og områder med mye røde kråkeboller (men ingen grønne) der det burde vært sukkertare. Vi så etter ålegras på fire mulige lokaliteter ved Sørnesøya, Gjessøya, Gjerdøya og Grønnvikbukta (Rødøy), men fant ikke noe. Vær: en del vind.

Mandag 22. juni – Lurøy-, Tomma- og Ranfjordenområdet. Kartplotter stoppet å fungere, vi navigerer videre (på resten av toktet) med Trines GPS. Vi fant en del grønne kråkeboller i dag, gjerne unge, vi antar 1-2 år, f. eks. i Ranfjorden. Vi så gjerne grønne kråkeboller og nedbeiting i fjordene og de beskyttede områdene på vei inn for å se etter ålegras. Vi fant både kråkebolleørken og gjenvekstområde ved polarsirkelen. Vi fant ikke noe ålegras på noen av de aktuelle lokalitetene. Vær: en del vind.

Tirsdag 23. juni – Dønna: Vi fant fine tareskoger flere steder, både sukkertareskoger og stortareskoger. Men vi fant også flere områder med stortareskoger uten påvekstalger og flere røde kråkeboller enn hva som er vanlig i en tareskog (på flere lokaliteter var det svært mye røde kråkeboller på stilken til stortare). Vi observerte nedbeiting i Dønna-området og mye små grønne kråkeboller på ruglbunn. Vi fant ikke ålegras på neon av de besøkte stasjonene. Vær: en del regn, kaldt, lite vind.

Onsdag 24. juni – Lovundområdet: I dag fant vi bredde og tette sukkertarebelter ned til mer enn 15 m. I mer eksponerte områder fant vi også tett, høy og heterogen stortareskog med mye påvekstalger på stilken. Men vi fant også noen områder med lite påvekst på stilken og mye røde kråkeboller. Vi fant en stor, tett og fin ålegraseng ved Ulvøya, Lovund. Glade forskere avsluttet toktet, med 1590 punkter på Helgeland. Vær: vindstille, skyet

Torsdag 24. juni – Avreisedag. Kjører til Trondheim, Trine flyr hjem, Hartvig kjører båt og utstyr til Oslo, ankommer Oslo 25. juni.

Onsdag 08. juli – Vestvågøy og Vågan, Lofoten: Vi besøkte mulige ålegrasområdene som vi ikke rakk i 2014. Disse var øst for Sandøya og innenfor Borgvær (Vestvågøy kommune) og ved Knutsøya, nord for Sunnlandsfjorden (Vågan kommune). Det eneste stedet vi fant ålegras var i det innerste området ved Eidsosen (innenfor Borgvær), en smal stripe med ålegras ned til ca. 3 m dyp. Engen var relativt flekkvis, men også stedvis tett og fin. Plantene så fine ut, uten særlig påvekst. Helt i grunna, ca. 0,5-0,3 m dyp, var det mye småplanter. Engen fortsatte utover det markerte området, men det var ikke nok tid til å dekke hele området. Det ble ikke tid til å besøke pollen innenfor Forøya ved Straume (Bø kommune). Vi ser om det er mulig å besøke Bø kommune og avgrense resten av området ved Borgvær i forbindelse med eventuelle andre prosjekter i området i 2016.

 

Powered by Labrador CMS