Kartlegging av natur etter NiN – men ikke marin?

Norges marine territorium er 240 000 km2. Landarealet er 380 000 km2. Og jeg er marin biolog, så litt aquasentrisk er jeg jo. Men er det helt urimelig at jeg tenker at man snart må komme i gang med å tenke på marine naturtyper og praktisk kartlegging av disse?

Jeg leser beskrivelsen av et oppdrag, formidlet via Anbudstorget. Ryddig og fint. "Kartlegging av naturtyper etter NiN 2.0 i 2016", står det. – Dette er noe for meg, tenker jeg, jeg driver med kartlegging, jeg. Jeg leser og nikker gjenkjennende og anerkjennende til "framskaffe naturtypedata", "kunnskapsgrunnlag for arealforvaltning", pressområder skal prioriteres, truede og nært truede naturtyper likeså.

Men noe skurrer. "Miljødirektoratets fagsystem for datahåndtering av naturtypedata, NiN-app, vil bli benyttet". – Det går ikke så lett på sjøen, tenker jeg, med vann, vind og komplisert metodikk for å overføre kunnskap fra feltregistrerte punkter til de arealene forvaltningen vil ha. Og til slutt kommer kalddusjen "Naturtyper i ferskvann, marine dypvannsområder og marine gruntvannsområder inngår ikke i oppdraget".

Men når skal vi få se noe til det da? Min gode GEco-kollega, stipendiat Hedrun (som blogger veldig bra om naturtyper) har en ønskeliste for NiN for 2016. Og marin kartlegging er ikke med her heller. Men jeg er jo aquasentrisk og kan vel ikke kjefte på henne for å være terrasentrisk.

Miljødirektoratet har bestemt at all kartlegging av marin natur skal foregå etter NiN versjon 2 fra og med 2018. På terrestrisk side har det vært jobbet mye med veiledere, kartleggingsinstrukser, kursing (inkl. praktisk i felt), seminarer og mye annet for å sørge for at man har en omforent forståelse av og kunnskap om hvordan dette skal gjøres. Titalls millioner er satt av de siste par årene for å få terrestrisk NiN-kartlegging på bena.

Når kommer dette for marint? Eller for ferskvann for den saks skyld (for ikke bare å mele min egen kake/sjøkjeks). Kanskje det bare er at det er en tid for alt. Og nå skal terrestrisk opp å stå. Og når terrestrisk NiN-kartlegging ruller av seg selv, da kommer midlene til marin. Vi satser på at det er slik det er.

Powered by Labrador CMS