Ville du latt dine barn stå midt i trafikken i stummende mørke?

Våre barn er det mest dyrebare vi har, og vi verner om de med all vår energi. Ville du latt dine barn står midt i trafikken, med trusler kommende inn fra alle kanter, i stummende mørke? Jeg gjetter at du ikke ville det. Du ville krevd gatebelysning og refleksvest for at dette verdifulle skulle bli sett og vernet.

Norge har mange verdier som må tas vare på. Forskningsrådet la for litt siden ut nyheten ” Med plikt til å verne marint mangfold”. Her konkluderer miljørettslig forskning med at Norge er for rike på både penger og ressurser til å si nei til å etablere marine verneområder. Det er jo godt at man konkluderer med at rike Norge ikke slipper unna, selv om kravene er at vi skal utføre dette ”så langt det er mulig og hensiktsmessig”. Om vi ikke verner direkte, så må vi i hvert fall beskytte det biologiske mangfoldet på en eller annen måte. Vel og bra så langt. Alle er så enige at det er riktig så koselig.

36 områder er foreslått som en del av en nasjonal marin verneplan, prosessen har startet for 17 av disse. Denne verneplanen skal sikre mangfold av arter og naturtyper. Fortsatt vel og bra.

Med fare for å skrive det opplagte, så vil jeg poengtere at det er ganske vanskelig, for ikke å si umulig, å verne om arter og naturtyper hvis vi ikke vet hva som er der ute. Lyset er rett og slett ikke på, og våre marine verdier, noe av de viktigste vi har, ligger der, om ikke i stummende mørke, så i hvert fall i skumring. Med trusler kommende inn fra alle kanter. Som faglig koordinator for ”Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av marint biologisk mangfold” jobber jeg, sammen med flere forskere og forskningsinstitutter, med å finne ut hva som er hvor og hvorfor, vi forsøker å få på dette lyset. Vi har holdt på med kartlegging av et utvalg naturtyper siden 2003, og hadde planer om å fullføre i 2015. Men med de økonomiske rammene som gis, kan det se ut til å bli 2020. Og da har vi bare jobbet med et utvalg av naturtyper på ganske overordnet nivå.

Jeg har sagt det før (se blogginnlegg) og jeg sier det igjen: vi mangler mer kunnskap om våre kyst- og havområder enn vi liker å innrømme. Og å skaffe seg denne kunnskapen koster lite i forhold til hvilke verdier vi har der ute. Hvordan skal vi vite hva vi skal verne hvis ikke vet hva som er der. Hvordan skal vi da vurdere effekten av vern? Hvordan skal vi få til god forvaltning? Dette lyset må på, så ikke ikke Norge famler i mørke i et desperat forsøk på å verne noe av det mest dyrebare vi har.

Powered by Labrador CMS