Åtte milliarder mennesker besøker årlig verdens verneområder. Bildet viser populære Besseggen i Jotunheimen nasjonalpark. Foto: Morten Helgesen.
Åtte milliarder mennesker besøker årlig verdens verneområder. Bildet viser populære Besseggen i Jotunheimen nasjonalpark. Foto: Morten Helgesen.

Besøksforvaltningen i verdens verneområder må baseres på felles kunnskap

En tredjedel av verdens verneområder er under sterkt press, og kraftig vekst i det naturbaserte reiselivet er én av årsakene. Kunnskapsdeling på tvers av landegrenser må til for å sikre forsvarlig bruk av disse sårbare områdene.

15 prosent av verdens landarealer har nå status som vernet. Likevel er så mye som en tredjedel av verneområdene under sterkt press, viser en studie publisert i tidsskriftet Science i fjor.

Økende turisme er ifølge forskerne én av årsakene, i tillegg til utbygging, infrastruktur og landbruk. Kunnskapsdeling på tvers av landegrenser må til for å sikre forsvarlig bruk av disse sårbare områdene.

Det er ikke overraskende at det naturbaserte reiselivet etterlater seg fotavtrykk. Så mange som åtte milliarder mennesker besøker verneområdene verden over hvert år, og vi vet at ferdsel kan påvirke blant annet det biologiske mangfoldet.

Naturattraksjonene vil etter all sannsynlighet spille en stadig viktigere rolle i reiselivet, i takt med fortsatt urbanisering og økende reisevirksomhet fra inn- og utland. Å sikre besøkende gode og minnerike opplevelser samtidig som umistelige natur- og kulturverdier bevares for fremtidige generasjoner, vil bli en stadig mer presserende utfordring.

Samler hundrevis fra flere titalls land

Globale utfordringer krever globale løsninger. Et viktig grep er derfor å skape arenaer for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser. Et vellykket eksempel på dette er den internasjonale MMV-konferansen om besøksforvaltning i rekreasjons- og verneområder.

Konferansen samler annethvert år hundrevis av naturforvaltere, forskere, representanter fra næringslivet og friluftslivet, studenter, naturvernere, politikere og andre fra flere titalls land i hele verden. Her utveksles kloke tanker og erfaringer relatert til de mange fasettene ved besøksforvaltning, som planer og strategier, utfordringer og innovative løsninger.

I 2020 har MMV-konferansen 10 års jubileum. Jubileumsutgaven har fått tittelen «Managing outdoor recreation experiences in the Anthropocene – Resources, markets, innovations”. Tematikken reflekterer det økende presset på verneområdene i verden og behovet for en mer helhetlig og nytenkende forvaltningstilnærming.

Naturskjønne Lillehammer er vertskap for MMV10 og ligger i nærheten av nasjonalparkene Rondane og Jotunheimen.
Naturskjønne Lillehammer er vertskap for MMV10 og ligger i nærheten av nasjonalparkene Rondane og Jotunheimen.

Lillehammer er vertskap

Serbia, Østerrike og Sverige er blant landene som tidligere har avholdt MMV-konferansen. Nå er det Norge og Lillehammer som er tildelt vertskapet for selveste jubileumskonferansen. Det er det gode grunner til.

Norge har et rikelig tilfang av attraktive landskaper og naturressurser, og flere av de store verneområdene har lenge vært viktige reisemål for turister. Den sterke friluftslivstradisjonen i de nordiske landene, som er tuftet på allemannsretten, er nærmest unik i verden. Naturskjønne Lillehammer er dessuten den viktigste innfallsporten til Gudbrandsdalen, som er omringet av veletablerte nasjonalparker som Rondane og Jotunheimen.

Norge kan også skilte med kompetente forskningsmiljøer innen naturbasert reiseliv, friluftsliv og besøksforvaltning. Blant disse er Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Høgskolen i Innlandet (INN), som er arrangørene bak MMV10-konferansen i Lillehammer i 2020.

Bli med på verneområde-dugnad!

MMV-konferansen dekker et stort spekter av problemstillinger innen friluftsliv og naturbasert reiseliv. Noen eksempler er aktiviteter og opplevelser i verneområder, hvilke verdier disse naturområdene representerer for de besøkende, naturområdenes betydning for reiselivsnæringen og berørte lokalsamfunn.

MMV10 i Lillehammer vil synliggjøre internasjonal kunnskapsstatus på dette dynamiske og stadig viktigere fagfeltet.

Et best mulig kunnskapsgrunnlag vil være en vesentlig forutsetning for å gjøre fornuftige, overordnede politiske valg og iverksette fremtidsrettede forvaltningstiltak for de hardt pressede rekreasjons- og verneområdene.

Vi håper du vil bidra til denne viktige «dugnaden», enten du er naturforvalter, forsker, næringslivsaktør, politiker, byråkrat, journalist eller student. Hjertelig velkommen til MMV10 i Lillehammer den 24-27. august 2020!

Powered by Labrador CMS