Gjedda er en spektakulær rovfisk som trekker mange sør-europeiske fisketurister til det sentrale Østlandet. Men uten å tilby helhetlige reiselivsprodukter risikerer vi å miste disse turistene til Sverige. (Foto: Utmarksavdelingen i Østfold og Akershus.)
Gjedda er en spektakulær rovfisk som trekker mange sør-europeiske fisketurister til det sentrale Østlandet. Men uten å tilby helhetlige reiselivsprodukter risikerer vi å miste disse turistene til Sverige. (Foto: Utmarksavdelingen i Østfold og Akershus.)

Gjedda - fra ufisk til millionfisk

Vestlandet har Trolltunga og Preikestolen, vi har gjedda. Den kan være grunnsteinen for å videreutvikle opplevelsesbasert reiseliv i Østfold og Akershus.

Innlegget sto først på trykk i Smaalenenes Avis den 29.september 2017.

Sommeren er over og norsk reiseliv kan se tilbake til enda en sesong med gode besøkstall, høy omsetning og allerede store ambisjoner for neste sesong. Vi på det sentrale Østlandet er ikke bortskjemte med spisse fjell, dype fjorder og ikke dansende nordlys på vinterstid. Betyr dette at østlandsregionen mangler et grunnlag for naturbaserte reiselivsopplevelser?

Svaret er et rungende nei.

Vi er kanskje ikke stedet for den kulturinteresserte kineser, naturfrelste japaner, ei heller den adrenalinsøkende amerikaner. Allikevel er det en voksende nisje som trekker både tyskere, nederlendere og andre turister fra Europa til oss – nemlig gjeddefiske.

Nordens krokodille

Gjedda er en spektakulær rovfisk med sin kamuflerende farge og torpedoformede kroppsfasong som stille befinner seg i vannkanten godt gjemt i sivet. Plutselig skyter den fart og hugger tak i fiskekroken din.

Slimete, skarpe tenner og en gigantisk kjeft gjør at mange heller opplever besvær enn glede å få dette beiset på kroken. Oppfatningen blant sør-europeiske turistfiskere er en helt annen. Her har gjedda blitt en statusfisk, ganske på lik linje som laksen er vår troféfisk.

Kan doble omsetningen

Med over 100 gjeddevann tilgjengelig har gjeddeturismen utviklet seg til en attraktiv utmarksnæring med gode muligheter for vekst. Ifølge Utmarksavdelingen i Østfold og Akershus stod gjeddeturisme i regionen for om lag 15.000 gjestedøgn i 2016. Samlet sett gav dette en omsetning på 12,5 millioner kroner.

Med fullbookede gjestehus de siste sommerne, mener Utmarksavdelingen det er potensial for å doble denne summen innenfor gjeddefisketurismen. Det totale potensialet for utmarksaktiviteter er beregnet til nærmere 100 millioner kroner.

For barnefamilier, hvor kona og barna kanskje ikke er de mest ivrige gjeddefiskerne, bør næringen tilrettelegge for flere aktiviteter og opplevelser. (Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Visitnorway.com)
For barnefamilier, hvor kona og barna kanskje ikke er de mest ivrige gjeddefiskerne, bør næringen tilrettelegge for flere aktiviteter og opplevelser. (Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Visitnorway.com)

Fisketuristene har endret seg

Etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker og opplevelsesturismen får stadig mer oppmerksomhet. Tidligere organiserte mange fisketurister turene sine selv, enten med egen campingvogn eller med telt. Fiskekort ble kjøpt på nærbutikken. Dermed var det lite behov for tilrettelegging.

I dag er situasjonen en annen. Mangel på kunnskap, erfaring og tid koblet med økt kjøpekraft har bidratt til en kraftig økning i etterspørselen etter tilrettelagte opplevelser. Dette gjør at potensialet for økt verdiskaping vokser. For å utnytte denne muligheten må tilbudet til gjeddefiskerne videreutvikles.

Hva med kona og barna?

For å utvikle et godt reiselivsprodukt må fire elementer være på plass: attraksjon, mat, transport og overnatting. For den tyske sportsfisketuristen er innlandsfiske primærattraksjonen, men det utelukker ikke interesse for andre opplevelsestilbud. Ved å tilby flere attraktive aktiviteter kan man skape et helhetlig turismeprodukt i regionen, noe som masterstudiet i naturbasert reiseliv på NMBU gir kunnskap om.

For barnefamilier, hvor kona og barna kanskje ikke er de mest ivrige gjeddefiskerne, kan de isteden benytte seg av andre utmarksaktiviteter. De tre andre elementene handler i stor grad om å tilrettelegge og å utøve et godt vertskap.

Dette innebærer oppdatert og god informasjon ved ankomst og i løpet av oppholdet, og ikke minst enkel tilgang på tilbud og tjenester. Hvis du er en grunneier med et potensielt fiskevann så kan du spørre deg selv; hvordan hadde det vært for en utenlandsk turist å orientere seg her?

Sterk konkurranse fra Sverige

Høy kvalitet på fisket er nøkkelen til et godt produkt. For å oppnå dette trengs kunnskap og erfaring. Uten riktig kompetanse og vilje kan man risikere å ende opp med et luftslott der feil prioriteringer hindrer realiseringen av potensialet. Norge er et høykostland, derfor er forutsetningene for å konkurrere på pris dårlige. Vi må heller satse på ettertraktede opplevelser og produkter som våre turister er villige til å betale for.

Turister innen fritidsfiske er opptatt av god kvalitet og villige til å betale for det, konkluderte Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2010. De store pengene ligger ikke i fiskekort, men i tilbud om båtleie, overnatting og guiding. Uten et slikt helhetlig produkt, risikerer vi å miste betalende turister til andre innlandsfiskeregioner eller til Sverige og Finland, som begge er etablerte destinasjoner for innlandsfiske.

Suksess med gjeddebeist

Det finnes store muligheter for gjeddefiske. Når turistmassen øker, blir god og bærekraftig forvaltning av fiskeressursene våre desto viktigere. Forsvinner gjeddebeista på over en meter og det bare er småfisk igjen, vil fiskeområdene bli mindre attraktive.

Catch & Release, størstemål og fiskeregler er sentrale elementer for å ivareta fiskeinteressen og for å skape de store opplevelsene. Det trengs derfor en mer helhetlig satsing på fiskeressursene våre. Samarbeid med lokalsamfunnene er viktig for at gjeddeturismen skal bli en suksess og gjøre vår region mer attraktiv for besøkende.

Innlandsfiske kombinert med andre opplevelses- og kulturarrangementer kan være den rette veien å gå.

Skitt fiske!

Powered by Labrador CMS