Kan isbjørnturistene sitte igjen med en god opplevelse selv om de ikke får sett denne karen?
Kan isbjørnturistene sitte igjen med en god opplevelse selv om de ikke får sett denne karen?

Kan isbjørnturister ha gode opplevelser selv om de ikke får se isbjørn?

Naturfenomener som nordlys, blomster og ville dyr er blant de mest populære – og uforutsigbare – turistattraksjonene. Dette kan være en utfordring for tilbyderne: De kan ikke love deltakerne noe de ikke kan holde – men de er samtidig avhengige av gode tilbakemeldinger for å få kunder.

Jeg studerer turistenes opplevelser med viltturisme i doktorgradsavhandlingen min som er knyttet til forskningsprosjektet BIOTOUR.

En del av denne avhandlingen har vært å undersøke tilbakemeldinger fra isbjørnturister som ikke fikk se isbjørn i løpet av organiserte turer på Svalbard og i Churchill i Canada. Tilbakemeldingene ble gitt via den digitale reiselivsplattformen Tripadvisor.

Unfortunately, we were unlucky and didn’t see any polar bears, but that’s how nature rolls, I guess. It didn’t change the fact that we will remember that trip for a really long time.”

Informant 1, Svalbard

Det er mulig å skape gode opplevelser, også uten hovedattraksjonen

Analysene av tilbakemeldingene på Tripadvisor viser at det er mulig å skape gode opplevelser for isbjørnturister selv om de ikke får se isbjørn i løpet av turen.

Dette kan for eksempel gjøres gjennom å tilby guiding av høy kvalitet, planlegge sideopplevelser slik som lunsj ved en isbre, snøskuterkjøring, hundekjøring, fokusere på de spesielle naturomgivelsene eller å vise spor etter isbjørn i området.

Det er også viktig å holde forventningene til kundene på et realistisk nivå. Tilbyderne som gjorde dette holdt kundene sine fornøyde. Det gjorde for eksempel at de fikk lyst til å komme tilbake og prøve å finne isbjørn en annen gang med det samme selskapet:

The east coast is something out of a dream landscape! There were no bears on this trip so I booked to go again a few days later.

Informant 2, Svalbard

Selskapene som ikke forberedte seg på turer uten isbjørn, hadde flere misfornøyde deltakere som klaget over mangelen på isbjørn.

Hva skrev deltakerne på Tripadvisor

TripAdvisor.com regnes som en av de største digitale reiselivsplattformene i verden, og var derfor et naturlig valg for studiet mitt. Jeg fant totalt 925 tilbakemeldinger som handlet om isbjørnturisme.

151 av disse var enten skrevet av deltakere som ikke fikk se isbjørn, eller av deltakere som skrev noe annet om usikkerheten knyttet til om de fikk se isbjørn eller ikke i løpet av turen.

Resultatene viser at selv om deltakerne gjerne ville se isbjørn på turen sin, så hadde de stort sett forståelse og respekt for at dette ikke var garantert. De deltakerne som ikke fikk se isbjørn på turen fokuserte stort sett på andre aspekter ved opplevelsen sin. Det var stort sett disse andre aspektene som avgjorde hvor mange stjerner de ga tilbyderne:

We didn’t see any whales or polar bears (But we did see reindeer and a seal)- But had a great time. No one can ever guarantee widlife, but the tour was about more than that. Our guides were fun,friendly and very knowledgeable. The sights were great, the food they prepared was excellent. We had a great day.

Informant 3, Svalbard

Den faktoren som ble trukket fram i flest tilbakemeldinger var guidingen som ble gitt på turen. Deltakere som var fornøyde med opplevelsen sin trakk fram underholdende og vennlige guider som viste at de brydde seg om kundene sine og tilbød spennende naturveiledning.

Deltakere som ikke var fornøyde med opplevelsen trakk fram guider som ikke så etter isbjørn hele tiden, som dro tilbake til startpunktet for turen tidligere enn annonsert, og som snakket på språk ikke alle deltakerne forstod.

Andre aspekter som var viktige for totalopplevelsen var naturomgivelsene, spor og andre tegn på at det var en isbjørn i området, andre dyr, oppførselen til de andre deltakerne, og i hvilken grad selskapene tilbød såkalte sideaktiviteter.

På Svalbard trakk flere fram utendørs lunsj ved en isbre, og det å få kjøre snøskuter som spennende sideaktiviteter. I Churchill hadde en av deltakerne fått prøve å kjøre bussen som ble brukt til isbjørnsafari med hjelp fra sjåføren.

Enkelte deltakere nevnte dessuten at de var skuffet i tilfeller hvor de ikke fikk tilbud om noen sideaktiviteter da de ikke fikk se isbjørn.

Isbjørn i sikte? Eller ikke?
Isbjørn i sikte? Eller ikke?

Informasjon og bilder styrer deltakernes forventninger

En annen viktig faktor var hvordan selskapene som tilbød isbjørnopplevelser kommuniserte og markedsførte tilbudet på nettsidene sine.

Tilbakemeldinger fra deltakere som ikke fikk se isbjørn var generelt mer negative hvis tilbyderne viste mange bilder av isbjørn på nettsidene sine og indikerte at sjansene for å se isbjørn var gode:

I have carefully checked the advertising and it is full of pictures of bears in summer peering into lodge windows, groups walking close to bears and bears laying in the fireweed meadows. It seems many of the photographs were taken at an island 20km North which can only be accessed in perfect weather conditions. As much as the knowledgable guides tried they could not conjure up a polar bear after we had missed, what turned out to be the only opportunity to have a close encounter.

Informant 1, Churchill

De tilbyderne som fikk mest positive tilbakemeldinger fra deltakere som ikke fikk se isbjørn, var de som eksplisitt skrev på nettsidene sine at de ikke kunne garantere møter med isbjørn. De viste dessuten få eller ingen bilder av isbjørn.

Turister på Svalbard hadde andre forventninger enn turister i Churchill

Det var også forskjeller mellom deltakere som hadde vært på Svalbard og deltakere som hadde vært i Churchill.

For å undersøke hvor mye det påvirket tilbakemeldingene fra deltakere i begge områdene å få se isbjørn, undersøkte jeg om det var forskjell på hvor mange stjerner deltakere som så isbjørn ga tilbyderne, og hvor mange stjerner deltakere som ikke så isbjørn ga tilbyderne.

Resultatet var at deltakerne på Svalbard var nesten like positive til tilbyderne uansett om de fikk se isbjørn eller ikke. I Churchill derimot, var deltakerne mye mer negative hvis de ikke fikk se isbjørn.

Dette henger sannsynligvis sammen med lover og regler i de to områdene, og markedsføring av destinasjonene som helhet.

Selv om begge områdene er populære steder for å se isbjørn, så er reglene for å oppsøke dem strengere på Svalbard enn i Churchill. Churchill markedsfører dessuten isbjørnturisme i mye større grad enn Svalbard.

På VisitSvalbard.no står det at det ikke tilbys isbjørnsafarier, men at man kan ha flaks og få se isbjørn på turer til områder der isbjørn lever. Ettersom reglene er mindre strenge i Churchill markedsfører de seg som «the polarbear capital of the world» og det tilbys dessuten rene isbjørnsafarier i området.

Selv om tilbyderne måtte følge forskjellige regler, viser funnene fra Tripadvisor at det finnes flere virkemidler som kan brukes for å forbedre opplevelser når deltakerne ikke får se isbjørn i begge områdene.

De tre viktigste er å holde forventningene på et realistisk nivå, å sikre guiding av høy kvalitet og å tilby sideaktiviteter. Gjennom disse virkemidlene har flere tilbydere tilsynelatende klart å finne oppskriften på gode opplevelser, også i tilfeller hvor isbjørn ikke blir funnet.

—-

Her kan du lese mer:

Dybsand, H. N. H. (2020). In the absence of a main attraction – Perspectives from polar bear watching tourism participants. Tourism Management, 79, 104097.

Erfaringer fra moskussafari: Moskusdotter og målløse turister

Powered by Labrador CMS