Hvor lærte du evolusjonsteori fra?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

For noen uker siden hadde jeg en lengre samtale med en samfunnsviter som beskrev seg selv som uttalt kritisk til evolusjonspsykologi (EP). Vi hadde ikke kommet så veldig langt inn i samtalen før hennes beskrivelse av svakheter ved EP fikk meg til å spørre om hun hadde lest evolusjonsbiologi eller evolusjonsteori siden videregående skole. Det hadde hun ikke. Det er hun helt sikkert ikke alene om blant de mange uttalt kritiske til EP i samfunnsfagene. Samfunnsvitere i Norge - og i andre land - blir som oftest ikke oppmuntret til å studere slikt som har med biologi og evolusjon å gjøre. De skal jo forstå mennesket og ikke menneskets biologi eller evolusjonære historie. Som om et slikt fiktivt skille ville øke og ikke begrense samfunnsvitenskapens forståelse av vår art.

Om man ikke har reell kunnskap om hvordan evolusjon foregår gjennom seleksjon, så vil man heller ikke gjøre en realistisk vurdering av gyldigheten til resonneringer innen EP og andre evolusjonære tilnærminger til å forstå mennesket. Det er da en ting at samfunnsvitere ikke har lært seg evolusjonsteori før de bestemmer seg for at de ikke har bruk for den, men det kan være enda mer problematisk dersom de lærer seg evolusjonsteori fra feil kilde.

For noen år siden var jeg seminarlærer i bl.a. sosialpsykologi for studenter på første års studier ved Psykologisk Institutt, UiO. Jeg ble da svært foruroliget av å se at boken som var på pensum til studentene ga en unøyaktig, og dermed misvisende fremstilling av de evolusjonære seleksjonsprosessene som man innen EP hevder har formet menneskets artstypiske psykologi.

Det viser seg at min erfaring med en samfunnsvitenskapelig fagbok som gir en unøyaktig fremstilling av evolusjonære seleksjonsprosesser ikke er enestående. Nylig gjennomført Deaner, Winegard & Winegard en studie på grunnlag av en mistanke om at samfunnsvitere som (ofte) ikke selv har en nøyaktig forståelse av evolusjonære prosesser, velger fagbøker som gir en misvisende og negativ fremstilling av evolusjonsteori. Deaner et.al. gikk derfor gjennom 15 fagbøker innen sosiologi og psykologi som tar for seg kjønnsforskjeller for å se hvordan disse bøkene fremstilte evolusjonsteori. Bøkene var de mest solgte bøkene i USA rundt semesterstart som tok for seg kjønnsforskjeller, og var på pensumlisten til studenter innen sosiologi og psykologi. Som fryktet var de fagbøkene som ga en misvisende fremstilling av evolusjonsteori 1) mest populære (r=.46), 2) uttalt fiendtlig til evolusjonsteori (r.=59), og 3) preget av negative bias i sine fremstillinger av resultater som var politisk ukorrekte når de gitte studiene hadde brukt en evolusjonær tilnærming til å forstå og forske på kjønnsforskjellene.

Så mitt råd er å gå til fagbøker om evolusjonsteori og – biologi for å lære deg evolusjonsteori. Først da vil du være i posisjon til å kunne gjøre en reell vurdering av om teorien kan hjelpe deg forstå dine samfunnsfaglige tema bedre. Og for all del, ikke hvil på hva du mener å huske fra naturfagstimen på grunnskolen eller videregående: Da jeg var 17 år ba naturfagslæreren min meg om å holde timen om evolusjonsteori for klassen da han mente at han selv var for usikker på teorien til å kunne lære den bort.

 

Deaner, R.O, Winegard, B.M. & Winegard, B.M. Misrepresentations of Evolutionary Theory in Social Science Textbooks. Paper presentert på den årlige konferansen til Human Behavior & Evolution Society, Oregon University, 16 – 21 juni 2010.
 

Powered by Labrador CMS