Vibeke Ottesen

Twitter: twitter.com/biososial

Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø former mennesker. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser som kjønns- og aldersforskjeller i antisosial og kriminell atferd. For tiden arbeider jeg med en doktorgradsavhandling som omhandler drap i nære relasjoner.

Jeg opptatt av å gjøre min fagkunnskap tilgjengelig, og gjør dette gjennom foredrag, blogg og twitter.

Les de siste nyhetene fra forskning.no
Stillingsmarked
Powered by Labrador CMS