Arbeidet på isen har startet. Iskjerner analyseres på stedet på 82 grader nord og 28 grader øst. Mer enn 3000 meter dypt arktisk vann under isen.

I Polhavet og på skuldrene til giganter

I flere dager nå har vi ligget på 82 grader nord og hatt mer enn 3000 meter dypt vann under kjølen. Vi har arbeidet på isen og senket en rekke garn og instrumenter ned i havet fra både skipet og fra isen. Hva er der nede? Hvor mye aktivitet er det? Er det advent i Polhavet?

Arven etter Nansen prosjektet står uten tvil på skuldrene til giganter. Pionerarbeidet til Fridtjof Nansen er godt anerkjent av prosjektet. Nyere pionerer er de som etablerte og drev Pro Mare-prosjektet på slutten av åttitallet, sannsynligvis den siste store og nasjonalt koordinerte innsatsen for å studere økosystemprosesser i Barentshavet. Pro Mare førte til mye ny kunnskap, inkludert bedre forståelse av det store mangfoldet av liv inne i og under havisen.

På skuldrene til giganter. Lærebøkene som ble resultatet av Pro Mare-prosjektet og arbeidet som fulgte. Tatt med ombord for refleksjon og inspirasjon for forskerne.
Action i dyreplanktonlaboratoriet etter at nettprøver har kommet ombord. Sortering av arter og grupper, og nedfrysing av materiale for senere analyser, for eksempel av energiinnhold og organiske miljøgifter.

En hel generasjon av unge havforskere ble født inn i og vokste opp gjennom Pro Mare. Et årskull, som vi også sier i populasjonsbiologi. Arven etter Nansen har lignende mål. Vi ønsker å utdanne den neste generasjonen havforskere. Mer enn halvparten av de 35 deltakerne på toktet tar doktorgraden eller har et postdoktor prosjekt gjennom Arven etter Nansen. Begavede, glade og hardt arbeidende. Det ser bra ut!

Vi er ekstremt godt støttet og ivaretatt av det vennlige og dyktige mannskapet på FF «Kronprins Haakon». “Heilt konge” som vi sier på norsk, og som sitert på et av maleriene ombord. Ser veldig frem til det gjenværende arbeidet.

Hilsen fra to av oss ombord; for unge for Pro Mare, for gamle for den nye generasjonen, men prøver å være en del av broen.

Bloggen er oversatt fra engelsk til norsk av Eva Therese Jenssen. Den originale bloggen finner du her.

Powered by Labrador CMS