(Foto: FME ZEN)

En slik by vil vi ha, sier ungdommen!

«Bærekraftig» og «smart» er nøkkelord i planleggingen av fremtidens byer. Men hva mener egentlig dagens ungdom om hvordan en bærekraftig, smart by skal være? Er de enig med forskerne? Vi har vært på besøk i klasse 10a ved Sverresborg skole i Trondheim for å finne ut av nettopp dette, sammen med et filmcrew. Hva tror du de svarer?

Filmen under vil vises i vitenskapsutstillingen FUTURUM under NTNUs Big Challenge festival 16. – 19. juni 2019. Kommer du?

I Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) jobber vi med å utvikle ny teknologi og gode løsninger for nullutslippsområder. Med «nullutslippsområder» mener vi bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser. Dette arbeidet skal hjelpe Norge på veien mot å bli et lavutslippssamfunn.

Familien min må fly mye mindre. Spesielt mamma er veldig flink til å fly!

Selma

Forskningen vår dreier seg altså om å utvikle miljøvennlige bygg, effektive energisystemer og gode transportsystemer som til sammen gjør et byområde mer bærekraftig. Disse løsningene er imidlertid lite verdt hvis ikke kommuner, byggeindustrien og befolkningen ser verdien av dem og tar dem i bruk. Nettopp derfor er det svært viktig for oss å teste de nye løsningene (noe vi gjør i syv ulike pilotprosjekter rundt omkring i landet), og samtidig engasjere fremtidige beboere i prosessen.

(Foto: FME ZEN)

Det var dette som var tanken når vi troppet opp på Sverresborg ungdomsskole en mandag morgen i april. Med klimastreiken friskt i minnet ville vi høre hva ungdommen mener et bærekraftig Trondheim bør være.

Hva legger 16-åringer i begrepene «bærekraftig» og «smart by»?

Vi fikk en samfunnsfagtime til rådighet og ga elevene en rekke spørsmål om hva bærekraftsmålene betyr for Trondheim og for dem som innbyggere. Dette diskuterte elevene i plenum og i grupper, med mye kunnskap og engasjement.

Som en del av prosjektet hadde vi med et filmcrew som filmet timen og intervjuet flere av elevene.

Elevene fikk følgende spørsmål:

• Hva er viktigst for deg hvis Trondheim skal bli en mer bærekraftig by?

• Hva kan du / din familie gjøre?

Her kan du se filmen om hva klasse 10a ved Sverresborg ungdomsskole mener om et bærekraftig Trondheim:

Kort oppsummert mener ungdommen en bærekraftig by er:

- en by der alle innbyggere gjør det de kan for miljøet (men alle trenger ikke gjøre alt)

- en by som lytter til ungdommen om hva de ønsker

- en by som avfallssorterer

- en by som har et godt kollektivt tilbud så man ikke trenger å kjøre bil

- en by som planlegger for bærekraftige løsninger

- en by som bruker fornybar energi framfor fossile brensel

- en by som bygger miljøvennlige bygg

De var svært opptatte av at en bærekraftig by handler vel så mye om hvilke valg innbyggerne selv tar som hva byplanleggerne bestemmer. Vi må velge å ta buss eller gå istedenfor å kjøre bil, vi må velge å kildesortere og vi må velge å spise mindre kjøtt.

For oss i forskningssenteret var dette et inspirerende besøk. Ungdommen har et bevisst forhold til bærekraft og klare meninger om hva det vil si å leve bærekraftig. Ikke minst VIL de leve mer bærekraftig. Nå er det opp til oss å legge til rette for det med bærekraftige bygg og byområder.

Nøkkelord: ZEN, Nullutslippsområder, Zeroemissionneighbourhood, Bærekraft, Smarte byer, Smart cities, Brukerinvolvering, Sustainability, ZEN living labs

Fakta om FME ZEN-senteret

- Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Smart Cities

FME ZEN (https://fmezen.no) er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), etablert i 2017 av Norges forskningsråd.

Målet vårt er å utvikle løsninger for fremtidens bygninger og områder med null utslipp av klimagasser. Ved dette vil vi bidra til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Senteret har ni pilotprosjekter fordelt over hele Norge som fungerer som innovasjonsarenaer. NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF.

Nettside: https://fmezen.no

Twitter: @ZENcentre

Facebook: FME ZEN

Powered by Labrador CMS