Blogg: Bærekraftbloggen

Bærekraftbloggen:

På denne bloggen kan du lese om hva som skjer ved NTNU Bærekraft – et av fire tematiske satsningsområder ved NTNU. Vi favner mange fagmiljø og sentra innenfor fire områder:

· Økosystemtjenester og biologisk mangfold

· Sirkulær-økonomi

· Klimatilpasning og klimavern

· Smarte, bærekraftige byer

Gjennom våre innlegg ønsker vi å skape engasjement rundt bærekraft i kunnskapsutvikling og praksis i samfunnet. Dette er et omfattende felt og vi fokuserer her på miljømessig bærekraft og hvordan vi kan omstille samfunnet i tråd med planetens tålegrenser.

De som bidrar på bloggen representerer virksomhet fra hele bredden av NTNU Bærekraft med noen eksterne bidragsytere.

Kontaktperson: Stig Larssæther – Koordinator NTNU Bærekraft

Powered by Labrador CMS