Nakenhet i fellesgarderober er igjen omdiskutert.

Garderoben i kroppsøving: Fra et emosjonelt bomberom til et mulighetsrom

Et flertall håndterer garderobesituasjonen greit.

Garderoben i kroppsøving er et tilbakevendende tema som ser ut til å engasjere bredt. I 2015 kom boka «Påkledd i dusjen» av Wenche Bjørnebekk. Basert på intervjuer med elever i videregående skole løfter Bjørnebekk fram problematiske sider ved nakenhet i fellesgarderober. Boka var et bidrag til en pågående avisdebatt om temaet.

Kartla elevenes opplevelse

Inspirert av boka og den pågående debatten, gjennomførte vi en kartleggingsstudie for å blant annet tilføre mer kunnskap om hvordan elever opplever kroppsøvingsfaget. Blant de 3226 elevene som var med i studien, sa et flertall at de håndterer garderobesituasjonen greit, mens et mindretall rapporterer om utfordringer som omhandler blant annet bråk, frykt for bildeeksponering og det å være naken sammen med andre (klikk her – se kap 3.10)

Nå som skolene åpner opp igjen etter to år med pandemi, har debatten blusset opp igjen - godt illustrert ved innleggene til William Lindholm (16) og Elisa Dahle (17) i Aftenposten. Selv om begge innleggene tar for seg utfordringene ved garderobesituasjonen, er forslagene til løsninger vidt forskjellige. Mens Lindholm foreslår låsbare dusjbåser, slår Dahle et slag for å bevare fellesdusjen og etterlyser samtidig en normalisering av - og mer snakk om - nakenhet.

Den samme debatten er også fremtredende i andre kanaler, for eksempel har Aftenposten og NRK nylig publisert filmen «Fortellinger fra dusjen» hvor unge mennesker snakker om sitt forhold til kropp og fellesdusjen.

Vi skal skrive mer om garderobene

Fellestrekk ved den pågående debatten er oppfattelsen av garderoben som et problemområde og et ønske om å gjøre denne delen av skolehverdagen mindre problematisk for barn og unge. Debatten spriker i ulike retninger og gir uttrykk for forskjellige perspektiver hvor både lærere, elever og forskere ser ut til å mene mye. Vi ønsker også å ta del i denne debatten, men i tillegg til å anerkjenne at det eksisterer utfordringer ved garderobesituasjonen, ønsker vi også å løfte fram garderoben som et mulighetsrom.

I de kommende blogginnleggene ser vi derfor etter mulighetene snarere enn problemene i garderobesituasjonen, og allerede i neste innlegg settes fokuset på betydningen av å definere garderoben som en integrert læringsarena i elevenes skolehverdag. Slik det er i dag, framstår garderoben som et frirom – en «black box» - i skoledagen.

Powered by Labrador CMS