Skiferen i gulvet på Tromsø lufthavn er full av små granat-mineraler. (Foto: Ane K. Engvik)
Skiferen i gulvet på Tromsø lufthavn er full av små granat-mineraler. (Foto: Ane K. Engvik)

Flyplass proppfull av granat

Har du sett granaten når du har hastet gjennom korridorene og de åpne hallene på flyplassen i Tromsø? Nei det er ikke ammunisjonen jeg snakker om, men mineralet granat: Små røde kuler spredt rundt i gulvet over hele flyplassen. I en grå skifer med lokalt opphav fra Nordreisa i Troms fylke. Selv i et snødekt vinterland kan man oppleve Norges geologi på sitt beste!

Med øye for granat

Favorittmineralet mitt er granat! Jeg skrev tidligere om granat; et karakteristisk mineral lett å kjenne igjen, som røde, harde knoller eller små, runde korn på bergflatene. Slik også i gulvskiferen.

Hvorfor er granat så spennende? De er ikke bare fascinerende å finne, men mineralet er spesielt fordi den bevarer informasjon om sin reise gjennom jordskorpen. Når jeg studerer petrologi - dannelse av bergarter - kan jeg lese historien ut av kjemiske forandringer i krystallene, og av strukturer og små inneslutninger av andre mineraler, som har blitt kapslet inn i granaten gjennom ferden. På den måten kan vi lære om hvordan berggrunnen, som former landet vårt, er dannet.

Dannelse av en fjellkjede

Mens jordskorpen under de store havene er tynne, og består av de mørke bergartene basalt og gabbro, er kontinentene langt tykkere og svært varierte. Skorpeplatene beveger sakte på seg, og kollisjoner mellom platene danner nytt grunnfjell. Når platene kolliderer presses fjell høyt opp, men også dypt ned, og jordskorpen kan bli både 60 km og 100 km tykk. Under slike prosesser vil eldre bergarter omvandles til nye, og ny skorpe dannes der vulkaner er aktive, og der smelter beveger seg og størkner.

Norske fjell er dominert av omvandlede bergarter. Granat er et mineral som vokser under omvandling og finnes spredt rundt i forskjellige typer stein over store deler av landet.

Skiferen som dekker Tromsø lufthavn kommer fra Straumfjordnes i Nordreisa. Den er en kvartsittisk skifer, en type bergart geologer som meg antar hadde sitt opphav som avsetninger i havet; en kvartsrik sandstein. For 400-500 millioner år siden ble en stor fjellkjede dannet i Norge, den kaledonske fjellkjeden, hvor Grønland og Skandinavia sakte kolliderte. Havbunnsskorpen ble presset inn i fjellkjeden, og sandsteinen ble begravd dypt i fjellkjeden og omvandlet til kvartsitt. Nye mineraler, som glimmer og granat, vokste under omvandlingen og dannet en ny struktur i bergarten som i dag gjør at den lett spaltes til skifer.

Inn for landing i Tromsø lufthavn – selv i et snødekt vinterlandskap kan man oppleve Norges geologi på sitt beste. (Foto Ane K. Engvik)
Inn for landing i Tromsø lufthavn – selv i et snødekt vinterlandskap kan man oppleve Norges geologi på sitt beste. (Foto Ane K. Engvik)

Lokal stein gir ekstra opplevelser

Geologi kan også oppleves selv om snøen dekker fjellet og vintermørket råder. Stein har til alle tider vært brukt som byggemateriale. Tidligere tok man det som var tilgjengelig i nærheten og mest brukbart. I dag er fremdeles stein et attraktivt byggeråstoff, men vi har fått hele verden som lekegrind når materiale velges. Men på tross av at vi lever i en global verden - bruk av kortreist, lokal stein er et bindeledd mellom natur, kultur og mennesker.

Fascinasjonen over å besøke steder får et ekstra aspekt når forskjellene i byggemateriale reflekterer lokale regioner. På den måten kan byer og landsbyer verden over ha sitt eget særpreg. Og landingen min på Tromsø lufthavn er en god inngangsport til landsdelen. Ikke bare trår jeg mine første skritt i Troms på solid og vakker skifer. Men proppfull av de røde runde mineralkornene gir skiferen meg noen små blikk inn i berggrunnen i regionen; stein omvandlet dypt i jordskorpen hvor mineralet granat har fått vokse mens en stor gammel fjellkjede ble dannet.

Bruk av lokal stein gir ekstra opplevelser på reisen.

God tur!

Powered by Labrador CMS