Marlene Iversen Halvorsrød er stipendiat ved NTNU og SFI CIUS. Hun jobber med ultralydavbildning av hjerteinfarkt. (Foto: Karl Jørgen Marthinsen/NTNU)
Marlene Iversen Halvorsrød er stipendiat ved NTNU og SFI CIUS. Hun jobber med ultralydavbildning av hjerteinfarkt. (Foto: Karl Jørgen Marthinsen/NTNU)

Ultralyd kan gjøre at flere overlever hjerteinfarkt

Hvert år rammes 12000 pasienter av hjerteinfarkt i Norge. Rask behandling bedrer overlevelsen. Ultralydteknologi kan bidra til at flere får riktig behandling raskt.

Publisert

Hjerte -og karsykdommer er den gruppen sykdommer som tar flest liv globalt. Ved hjerteinfarkt opphører eller minsker blodtilførselen til hjertemuskelcellene og muskelcellene skades.

(Foto: Robina Weermeijer)
(Foto: Robina Weermeijer)

For pasienten kan hjerteinfarkt fortone seg veldig ulikt. Fra plutselig hjertestans til lett tungpust. Vanlige symptomer er likevel brystsmerter med utstråling til arm eller hals.

Konsekvensene av et hjerteinfarkt varierer fra det mest alvorlige med plutselig død til mindre alvorlige som at hjertemuskelen ikke tar skade på sikt.

Livsviktige lydbølger

Men ultralyd kan man fremstille levende, direkteoverførte bilder ved hjelp av lydbølger.

Akkurat som flaggermusen sender ut ekko og orienterer seg i forhold til svaret han får på ekkoet, sender ultralydproben ut lydbølger som reflekteres på ulik måte i kroppen.

Dette kan gi oss fantastiske sanntids bilder som er særlig nyttig i hjertet som beveger seg hele tiden. For eksempel kan man ved hjerteinfarkt se områder av hjertet som ikke beveger seg som det skal.

Raskere behandling gir mindre skade på hjertet

Diagnosen hjerteinfarkt stilles ved hjelp av symptomer, blodprøver og et apparat som monitorer elektrisk aktivitet i hjertet (EKG). Ut fra utseende på EKG, bestemmes raskt type hjerteinfarkt, behandling og hvor rask behandling du trenger.

Vi ser at noen pasienter som hadde trengt rask behandling glipper i diagnostikken. Vi håper at ultralyd kan hjelpe til å fange opp disse pasientene.

Elektrokardiografi (EKG) måler elektriske signaler fra hjertet.
Elektrokardiografi (EKG) måler elektriske signaler fra hjertet.

Behandlingen av hjerteinfarkt består i hovedsak av to metoder for å gjenvinne blodtilførselen. Enten ved å bruke medisiner som løser opp proppen i blodåren eller ved å gå fysisk inn i blodåren med en wire og blokke ut.

Like viktig som selve behandlingen, er det at pasienten behandles raskt. Jo lenger tid uten blodtilførsel, jo større skade i hjertet.

Høyteknologisk fremtid

Vi har i dag kommet langt i behandlingen av hjerteinfarkt. Nå jobber vi med å finne ultralydløsninger som vil gjøre oss enda bedre på å selektere de rette pasientene til riktig og rask behandling.

Dette er viktig forskning som potensielt vil kunne bedre livskvaliteten og overlevelsen til de tusenvis av pasientene som rammes av hjerteinfarkt.

Et animert bilde som viser utralydavbildning av et hjerte

Ultralydbilde av et hjerte med infarkt. Høyre del av hjertet beveger seg som normalt, mens veggen til venstre er ganske stiv.