Blogg: Alt om Ultralyd - en blogg om forskning hos SFI CIUS

Om bloggen:

CIUS, «Center for Innovative Ultrasound Solutions», er et Senter for Fremragende Innovasjon (SFI). Vårt mål er å utvikle nye ultralydbaserte avbildnings- og bildeanalyseteknikker. Vi jobber også med finne nye anvendelsesområder for disse innen medisin, maritim-, olje- og gassnæringen. CIUS bygger på lange norske tradisjoner for forskning og utvikling innen ultralyd. Vi samarbeider med mange norske firmaer som utvikler eller benytter ultralydteknologi.

I denne bloggen vil vi fortelle om hva vi forsker på i CIUS, vise resultater og beskrive hvordan det vi finner ut kan brukes innen ulike felt. Du kan lese mer om CIUS og hva vi holder på med her.

I CIUS er det 42 doktorgrads- og postdoktorkandidater og 11 forskere. Dette inkluderer internasjonale gjesteforskere, finansiert direkte av CIUS, og omtrent like mange som er finansiert med andre midler. Det er over 30 professorer, amanuenser, forskere og ingeniører som veileder og forsker ved de akademiske institusjonene og over 70 utviklere, ingeniører og helsepersonell hos partnerne.

SFI CIUS er finansiert av Norsk forskningsråd, og de akademiske institusjonene, bedriftene og helsepartnerne som er del av CIUS konsortiet. CIUS ledes fra NTNU Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. CIUS består også av de akademiske partnerne UiO, USN og SINTEF.

CIUS har mange bedriftspartnere som jobber med ultralyd. Innen medisinsk anvendelse jobber vi med GE Vingmed Ultralyd og Medistim. Vår maritime samarbeidspartner innen sonar er Kongsberg Maritim. Innen næringene for olje og gass samarbeider vi med Equinor, Halfwav, Sensorlink og Archer BTC. Bedriftene Inphase Solutions og Aurotech jobber på tvers av fagfelt, mens Xfab produserer semikonduktorer/ledere til blant annet ultralydapparater. Våre partnere i helsevesenet er St. Olavs hospital, Levanger sykehus, Sørlandet Sykehus helseforetak, kommunehelsetjenesten i Innherred samkommune og Helse MidtNorge.

Powered by Labrador CMS