Blogg: fotball og religion i midt-Østen

Om bloggen Fotball og religion i Midt-Østen:

  • Denne bloggen springer ut fra forskningsprosjektet Fotball og religion i Midt-Østen (FORM) og tar utgangspunkt i motsetninger mellom islamisme og fotball i Midt-Østen.
  • De største opposisjonsbevegelsene i regionen er både kulturelt og politisk dominert av islamister med et anstrengt forhold til både fotball og andre former for verdslig og folkelig kulturliv som ikke følger en religiøs regi og som er del av en mer global kultur. Samtidig er fotball en svært populær sport og var flere steder en viktig base for politisk mobilisering under «den arabiske våren» i 2011, der fotballsupportergrupper sto sentralt i protestene flere steder. I tida etter den arabiske våren har de islamistiske bevegelsene møtt ei rekke kulturelle utfordringer som i praksis har trua det ideologiske hegemoniet deres. Disse motstridende kulturelle og politiske kreftene er det vi ønsker å studere nærmere i FORM-prosjektet. 
  • Vi søker en dypere forståelse av de kulturelle prosessene som dannes gjennom ulike former for deltakelse i fotball ved å særlig studere symbolske konstruksjoner av kulturell tilhørighet. Det handler om framtida for islamisme som en dominerende kulturell og politiske bevegelse i Midt-Østen.
  • Les mer om forskningsprosjektet her: Fotball og religion i Midt-Østen
Powered by Labrador CMS