Blogg: Først og sist

Geologisk mangfold

Naturen er mer enn planter og dyr! Først av alt er geologien.

Uten bergarter, mineraler, fossiler, løsmasser og landskap, ingen levende skapninger. Det geologiske mangfoldet gir et fundament for det biologiske mangfoldet og samfunnet. De geologiske egenskapene til grunnen vi bor, jobber og lever på, former habitat, artsmangfold, og dermed også samfunnsutvikling.

Geologien gir oss muligheter, i form av råvarer, næringstilgang og økosystemtjenester, men setter også begrensinger med skredfare, radonstråling og andre geofarer. Ved å forstå det geologiske mangfoldet vil bidra til å se de store sammenhengene i skjæringspunkten mellom natur og samfunn og i arbeidet med å løse mange av FNs bærekraftsmål.

Hos Norges geologiske undersøkelse (NGU) jobber vi med å forstå og beskrive hvordan det geologiske mangfoldet bidrar til naturmangfoldet og hvordan vi kan skaffe informasjon til å forvalte og formidle denne «abiotiske» delen av naturen.

Vi vil gjerne fortelle noen historier om arbeidet vårt i denne bloggen.

Powered by Labrador CMS