Sør-Afrika

Sør-Afrika er et stort land med en rik historie. Det bor over 58 millioner innbyggere på et areal som er mer enn tre ganger så stort som Norge. Nøkkelord som mange forbinder med landet er Apartheid, regnbuenasjon, Nelson Mandela og Desmond Tutu. Sør-Afrika er også landet hvor man har funnet verdens eldste tegning, 73 000 år gammel! Jeg skal ikke gå så langt tilbake i tid, men for å forstå dagens Sør-Afrika og fremtiden må vi forstå fortiden.

Sør-Afrika og Apartheid kort oppsummert

Sør-Afrika hadde sitt første demokratiske valg i 1994. Da ble Nelson Mandela landets første demokratisk valgte president. Apartheid-regimet som da ble avskaffet hadde styrt siden 1948.

Siden 1994 har Sør-Afrika ofte blitt omtalt som regnbuenasjonen. Det var Erkebiskop Desmund Tutu som først brukte begrepet til å beskrive Sør-Afrika etter Apartheid-regimets fall. Symbolikken i «regnbuenasjonen» hadde til hensikt å fremme mangfold og feire forskjellene i landet, slik som Sør-Afrika’s mange etniske grupper, forskjellige kulturer og tradisjoner.

Apartheid-regimet bygde landet basert på en ideologi om segregering og ekskludering (raseskillepolitikken startet allerede da landet ble opprettet i 1910). Apartheid betyr adskilthet på språket Afrikaans. Den hvite sør-afrikanske minoriteten hadde politisk og økonomisk makt i denne perioden. De bosatte seg i byer og i fruktbare landområder. Svarte afrikanere, fargede og indere ble tvangsflyttet til townshiper og rurale reservat (også kalt Bantustan). Alle ikke-hvite hadde færre rettigheter enn den hvite minoriteten. Det fantes lover som bestemte hvor de kunne bo, hvilke jobber de kunne ha, hvor de kunne sitte, bevege seg og hvem de kunne gifte seg med.

Rasekategoriene handlet ikke bare om hudfarge. Hvilken mat man spiste, språket man snakket, hårtype eller sporten man likte (altså sosial og kulturell bakgrunn) kunne være med å avgjøre hvilken kategori man ble plassert i og dermed også hvilke rettigheter man hadde. En av metodene regimet brukte for å bestemme rasekategori var ved bruk av blyanttesten. Man puttet en blyant i håret på vedkommende og avhengig om blyanten falt ut av seg selv eller ikke kunne avgjøre hvilken «rase» man ble tildelt (det er derfor vi må forstå rase-begrepet som sosialt konstruert og ikke biologisk betinget).

Townshiper ble etablert i utkanten av byene slik at svarte, fargede og indere var nærme nok til å kunne jobbe for den hvite minoriteten som styrte landet. Disse townshipene eksisterer i dag selv om de ikke lenger er definert som områder hvor bare «ikke-hvite» kan bo. Soweto er en av de største og meste kjente townshipene i Johannesburg og Sør-Afrika. Både Nelson Mandela og erkebiskop Desmond Tutu bodde i Soweto.

Sjekk ut bildeserien Unequal Scenes for å se hvordan strukturell og økonomisk ulikhet mellom township og forstad fremdeles eksisterer.

Townshiplivet på en søndag. (Foto: Oda Eiken Maraire)

Segregeringspraksiser som ble innført under apartheidregimet har fremdeles påvirkning på dagens Sør-Afrika. Ulikhetene handler ikke bare om hvordan og hvor folk bor, men også hvordan folk relaterer seg til hverandre. Diskriminering på bakgrunn av rase (ofte koblet med klasse) er fremdeles synlig og et stort problem Sør-Afrika. I tillegg er fremmedfrykt og voldelige angrep mot immigranter fra andre afrikanske land et stort problem, særlig i de store byene.

Vi må forstå og huske på historien for å forstå hvordan innbyggere i dag bor i byer, hvordan byens fysiske strukturer endres og hvordan innbyggere ser for seg sin egen fremtid i byen.

Nelson Mandela på en vegg i Cape Town. Nelson Mandela’s ansikt og sitat er ofte brukt i kunstneriske uttrykk og gatekunst i det offentlige rom. (Foto: Oda Eiken Maraire)

Generelle fakta om Sør-Afrika

Befolkning (estimat for 2019)

BefolkningAntall%
Black African47 443 25980,7%
Coloured (fargede)5 176 7508,8%
Indian/Asian1 503 0072,6%
White4 652 0067,9%
TOTALT58 775 022100%

Offisielt deles befolkningen inn i fire kategorier. Dette er kategorier som også ble brukt til å dele opp og systematisk segregere befolkningen under Apartheid.

Språk:

Sør-Afrika har 11 offisielle språk:

 • isiXhosa
 • isiZulu
 • Sesotho
 • Xitsonga
 • siSwati
 • Setswana
 • Sepedi
 • Tshivenda
 • isiNdebele
 • Afrikaans
 • Engelsk

Forventet levealder

Om man er født uten HIV/AIDS:

Menn: 65,6. Kvinner: 72,7.

Det er estimert at 13,5% av befolkning lever som HIV-positive i 2019. Det vil si nesten 8 millioner mennesker.

Arbeidsledighet

29% nasjonalt. Det er cirka 6,7 millioner mennesker.

I Gauteng-provinsen er arbeidsledigheten på 31,1% (i Norge er arbeidsledigheten på 3,6%).

Selv om offisiell statistikk viser at det er en arbeidsledighet på 29% så finner mange arbeid i den uformelle sektoren. Den uformelle sektoren inkluderer for eksempel gateselgere, arbeidere som jobber svart i andres bedrifter, små uregistrerte butikker og hårsalonger rundt om i bydeler og townshiper.

Styreform

Demokratisk Republikk

President: Cyril Ramaphosa (siden februar 2018)

Partiet African National Congress (ANC) har styrt landet siden 1994.

Hovedstad: Sør-Afrika har mer enn en hovedstad

Cape Town: lovgivende makt (parlamentet)

Pretoria/Tshwane: utøvende makt (president og regjering)

Bloemfontein: dømmende makt (domstol (høyeste rett))

Landareal: 1 220 813 km2

Filmanbefalinger:

For å få en større innsikt i Sør-Afrika sin historie kan jeg anbefale to filmer:

Skin (2008): Basert på den sanne historien om Sandra Laing, et barn født i Sør-Afrika på 1950-tallet til hvite Afrikaaner foreldre, men hun har ikke samme hudfarge som sine foreldre. Filmen skildrer deres 30-årige kamp for å finne aksept i et samfunn under apartheid.

District 9 (2009): Filmen er inspirert av ”District Six” i Cape Town, der sorte sørafrikanere ble tvangsflyttet vekk fra i 1968. Temaer filmen tar opp er xenofobi (fremmedfrykt), tvangsflytting og sosial segregering. Temaer som fremdeles er relevante i dagens Sør-Afrika.

Referanser

Baines, Gary 1998. “The Rainbow Nation? Identity and nation building in post-apartheid SouthAfrica” Rhodes University Available from: http://motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP798gb.html

Shepherd, Nick and Steven Robins (eds.) 2008 New South African Keywords, Ohio University Press

Statistics South Africa (2019) “Mid-Year Population Estimates 2019” [internet] Statistics South Africa

Tjønneland, Elling (n.d) «Sør-Afrika», [internet] Store Norske Leksikon

Powered by Labrador CMS