Blogg: Livet i en storby Oda Maiken Maraires feltblogg fra Johannesburg

Oda Eiken Maraire

Jeg er sosialantropolog og doktorgradsstipendiat ved institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. I mitt prosjekt forsker jeg på livet i en afrikansk storby og fremtidsvisjonene til menneskene som bor der. Studien ønsker å finne ut hvordan vi kan bygge bedre byer.

Hvordan skaper folk seg et hjem? Hva skjer med parker og andre offentlige rom i en by hvor innbyggerne foretrekker bil og sikkerhetstiltak deler opp byen? Hva kan valgene innbyggere tar i dag fortelle oss om byens fremtid?

Bloggen gir innblikk i min forskerhverdag gjennom et år i Johannesburg, Sør-Afrika. Med historier fra hverdagen får man innblikk i en by med store sosiale og økonomiske ulikheter, men også muligheter. Man lærer om kvalitative sosialantropologiske metoder og hvordan man utfører et feltarbeid. Bloggen er tilrettelagt for elever i videregående skole og andre som er nysgjerrige på samfunnsforskning, byutvikling og Sør-Afrika.

Følg meg også på Snapchat - Joodant.

Studien er del av forskningsprosjektet «Enclaving: Patterns of global futures in three African cities" (UrbanEnclavingFutures).

Powered by Labrador CMS