5 gode grunner for å gi videorespons til studenter

Siden 2014 har jeg blant annet gitt tilbakemeldinger i form av videorespons til mine studenters skriftlige arbeid. Gjennom denne tiden har jeg gjort meg noen erfaringer, og i dette blogginnlegget ønsker jeg å dele disse i form av 5 gode grunner for å gi videorespons til studenter:

Det er gjort en god del forskning på dette feltet, men vi har ennå ikke full oversikt. Mahony mfl. gjennomførte en oversiktsstudie som gir en god oversikt over feltet ifbm. høyere utdanning. Denne kan kanskje være av interesse (Mahoney, Macfarlane & Ajjawi).

Det finnes også en rekke programmer som kan brukes til å produsere videoresponser. Disse kan man finne ved et raskt google-søk på «screen recorder». Ved USN har for eksempel «Screencast-O-Matic» blitt hyppig brukt de seneste årene.

I videosnutten nedenfor snakker jeg litt mer om dette, og viser hvordan en videorespons kan se ut:

Mange uttrykker at dette er en form for tilbakemelding som går raskere å produsere. På mange måter kan det nok være slik, men min erfaring er at jeg ikke bruker kortere tid, men at jeg får bidratt mer – gjennom grunnene skissert ovenfor.

Powered by Labrador CMS