Blogg: Læring og undervisning i digitale omgivelser (LUDO)

Om LUDO-bloggen:

Menneskers tilgang til digital teknologi preger i stor grad måten vi kommuniserer, hvordan samfunnet utvikler kunnskap og hvordan vi tilegner oss kompetanse. Med prosjektet Læring og undervisning i digitale omgivelser (LUDO) legger Universitetet i Sørøst-Norge til rette for at lærerstudentene blir godt forberedt for ansvaret som venter dem etter endt utdanning. Ulike tiltak skal fremme både studenters og lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Klikk gjerne på lenken og les mer om hva PfDK består av. Med denne bloggen søker vi å dele på vår forsknings- og utviklingsbaserte kunnskap på feltet.

I Norge er det blitt vanlig at skoler utstyrer hver elev med en iPad, PC eller Chromebook. Elever tilgang til enorme informasjonsmengder, aktiviteter og kommunikasjons- og samhandlingsarenaer. Digitale ressurser kan potensielt brukes til å engasjere elevene i læringsarbeid, gjøre undervisning og oppgaver relevante og dagsaktuelle og tilpasse opplæringen godt til elevers læringsforutsetninger og faglige interesser. Men det krever lærere som skaffer seg oversikt over hvilke digitale og analoge ressurser som virker hensiktsmessige å inkludere i ulike læringsforløp; lærere som kan gi rammer for elevers valg og som kan veilede dem; lærere som finner ut hvordan de kan hjelpe barn og unge til å styre unna både læringsmessige og sosiale utfordringer som vokser frem i digitale omgivelser.

Lærerne må også vite hvordan de skal lære elever å identifisere troverdig informasjon, sitere kilder, beskytte egne åndsverk, ta i bruk etiske verdier og holdninger i kommunikasjon og samhandling, produsere egne digitale ressurser og utvikle et reflektert forhold til egne og andres handlinger, kulturelle forskjeller, verdier og rettigheter. Dette mangfoldet av muligheter og utfordringer kommer denne bloggen til å belyse.

Du kan lese mer på nettsiden vår.

Du kan også lytte til vår podcast.

Powered by Labrador CMS