– Vår ambisjon for prosjektet er å identifisere høyrisikosvangerskap, samt å bidra med ny og oppdatert kunnskap, skriver bloggforfatteren.

Diabetes type 1: Risiko for svangerskaps­komplikasjoner hos norskfødte og innvandrer­­kvinner

Det nye doktorgradsprosjektet skal se nærmere på utviklingen av svangerskapskomplikasjoner for norskfødte og innvandrerkvinner med type 1 diabetes.

Kvinner med pre-gravid diabetes har høyere risiko for alvorlige komplikasjoner under svangerskap og fødsel, sammenlignet med kvinner uten diabetes. Forskning viser at et godt planlagt svangerskap og god blodsukkerregulering før og under svangerskapet reduserer risikoen for komplikasjoner som svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel, barn med fødselsvekt over 4,5kg, misdannelser og dødfødsel (1).

Fakta

  • Ifølge en fersk rapport fra FHI, har det de siste ti årene vært en 27 prosent økning i andel fødende med type 1 diabetes i Norge. I 2013 hadde 4,4 per 1000 fødende type 1 diabetes, mens tilsvarende tall for 2022 var 5,6 (2).
  • Kvinner med type 1 diabetes følges tett av tverrfaglige team i spesialisthelsetjenesten gjennom hele svangerskapet, helst fra de ser to streker på graviditetstesten (3).

Som jordmor har jeg fulgt gravide kvinner med diabetes i flere år, og sett på nært hold hvor slitsomt det kan være å ha denne belastningen hengende over seg i svangerskapet. For å ytterligere forbedre oppfølging og behandling for disse kvinnene, har vi nå startet et doktorgradsprosjekt som undersøker risikoen for uheldige svangerskapskomplikasjoner hos norske og innvandrerkvinner med type 1 diabetes (T1DM).

Et lignende prosjekt ble gjennomført i 2011, men siden den gang har det vært en betydelig fremgang i behandlingen av diabetes generelt. Samtidig viser en nylig studie fra England en økning i svangerskapskomplikasjoner for kvinner med diabetes i perioden 2014 til 2018 (1). Hvordan er utviklingen i Norge, og er det forskjell mellom norskfødte og kvinner med innvandrerbakgrunn? Det ønsker vi å undersøke i dette prosjektet.

Brukermedvirkning

For å sikre at vi undersøker relevante problemstillinger for populasjonen, vil vi invitere et panel bestående av norskfødte og innvandrerkvinner med T1DM til å delta på årlige møter hvor studiene blir diskutert. Her vil vi også planlegge hvordan resultater fra prosjektet best mulig kan videreformidles for å nå målgruppene.

Manglende kunnskap om risikobilde for denne mangfoldige populasjonen

I tillegg til å skape et mer oppdatert risikobilde for norske og innvandrerkvinner med pre-gravid T1DM i Norge, ønsker vi også å se nærmere på om det er forskjeller på dette området mellom norskfødte og innvandrere. Dette er et lite undersøkt område i tidligere studier. Et internasjonalt forskningssamarbeid publiserte en systematisk oversiktsartikkel som viste at dødfødsel og spedbarnsdødelighet varierte med landbakgrunn og årsak for innvandring (4). Grunnet økt innvandring til Norge de siste årene, har populasjonen (kvinner med T1DM) blitt mer mangfoldig. Det er derfor et behov for mer kunnskap om innvandrerrelaterte faktorer og risiko for svangerskapskomplikasjoner for å ivareta kvinnenes og barnas helse på best mulig måte.

Viktig kunnskap for utvikling av forskningsbaserte tiltak

Vår ambisjon for prosjektet er å identifisere høyrisikosvangerskap, samt å bidra med ny og oppdatert kunnskap om sammenhengen mellom innvandrerrelaterte og kliniske faktorer med uheldige svangerskapskomplikasjoner hos norskfødte og innvandrerkvinner med T1DM i Norge. Videre, at resultatene kan bidra i fremtidig utvikling av forskningsbaserte tiltak for å forbedre svangerskap- og fødselsomsorg for kvinner med T1DM.

Referanser:

1. Murphy HR, Howgate C, O'Keefe J, et al. Characteristics and outcomes of pregnant women with type 1 or type 2 diabetes: a 5-year national population-based cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9(3):153-64. doi: 10.1016/s2213-8587(20)30406-x

2. Thomsen LCV, Daltveit AK, Júlíusson PB, Klungsøyr K, Macsali F, Akerkar RR. "Årsrapport for Medisinsk fødselsregister 2022. Svangerskap og fødsler i Norge". Rapport 2022. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2023.

3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Kapittel 11 - Svangerskap ved kjent diabetes. 2019.

4. Gissler M, Alexander S, MacFarlane A, et al. Stillbirths and infant deaths among migrants in industrialized countries. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2009;88(2):134-48. doi: https://doi.org/10.1080/00016340802603805

Powered by Labrador CMS