(Foto: Pixabay)

Firbeinte gjør sosial inkludering enklere for personer med utviklingshemming

Jeg må bare innrømme det: jeg er noenlunde ambivalent overfor hunder. Helt ærlig, så synes jeg kanskje det er litt mange hunder her i landet. Hele 550.000 visst. Joda, de fleste er greie og fine, men det kan forekomme en del typisk hundeatferd som jeg ikke er spesielt begeistret for. Men jeg skal ikke gå i detalj på det – hunder må jo få lov til å være hunder.

Og så viser det seg at det å gå tur med hund har noen fordeler som kan komme personer med utviklingshemming til gode. Går du tur med hund, så er sjansen nemlig stor for at du treffer på andre folk med hund, eller at noen vil klappe hunden din. Det kan være en måte å bli kjent med andre på.

Australske forskere fant i en studie at personer med utviklingshemming som går tur med hund opplever betraktelig flere tilfeldige sosiale kontakter enn de som går tur uten hund. Deltakerne i studien erfarte at hunden fungerte som en katalysator for sosial kontakt: fremmede ga positive kommentarer eller stilte spørsmål om hunden, og hunden tilførte en felles interesse, slik at samtalen kunne utvikles videre. Personer med utviklingshemming som gikk tur med hund ble oftere kjent igjen i nærmiljøet, og fremmede tok oftere kontakt for å slå av en prat om hunden.

Noen av deltakerne i studien opplevde også at de fikk bedre selvtillit når de gikk tur med hund, og de var mindre engstelige for å snakke med folk de ikke kjente fra før. I studien var det også en kontrollgruppe med deltakere som gikk tur uten hund, og her opplevde flere negative kommentarer og blikk fra andre. Dette forekom ikke for dem som gikk tur med hund.

Dette tyder på at hunder kan bidra til økt inkludering i lokalsamfunnet, ved at det lettere oppstår sosial kontakt med andre. Slike gjentatte sosiale kontakter har potensialet til å utvikle seg til nye bekjentskap og vennskap, og dette er noe personer med utviklingshemming har et stort behov for. Mange med utviklingshemming lever nemlig et segregert liv med få sosiale relasjoner utover kontakten med profesjonelle tjenesteytere.

Men med 550.000 hunder, så må det nesten være uendelig mange muligheter for sosial kontakt! Kanskje jeg nettopp har blitt litt mer positiv til hund…

Kilde:

Bould, E., Bigby, C., Bennett, P.C. & Howell, T.J. (2018). «More people talk to you when you have a dog’ – dogs as catalysts for social inclusion of people with intellectual disabilities.» Journal of Intellectual Disability Research, 62(10), 833-841. DOI: 10.1111/jir.12538.

Powered by Labrador CMS