Piktogrammer kan brukes som visuell støtte i en dagsplan. Disse piktogrammene er hentet fra www.pictoselector.eu

Tre tips for å takle korona-hverdagen med barn med autisme eller utviklingshemming

For de fleste av oss er hverdagen i koronatider drastisk annerledes enn det vi er vant til. Vanligvis styres våre liv i nokså stor grad av en fast arbeids- og skoletid. Skole og jobb strukturerer tiden på en rutinemessig og forutsigbar måte. Ikke minst betyr skoletimene også en nødvendig avlastning for foreldre til barn med omfattende omsorgsbehov.

Nå må vi derimot på ubestemt tid sjonglere mellom hjemmekontor, hjemmeskole, og fritid, og alt dette under strenge restriksjoner for hvem vi kan være sammen med. Våre organisatoriske evner blir utfordret på mange måter, og for familier med barn med autisme, utviklingshemming, eller andre utviklingsforstyrrelser kan denne tiden vise seg å være ekstra utfordrende.

Mens kommunene prøver å finne ut av hvordan de kan tilby avlastning til familier som trenger det, er det også noen små grep som foreldre kan ta for å gjøre hverdagen litt enklere. Følgende tre tips kan forhåpentligvis bidra til bedre flyt i denne unntakstilstanden:

1) Lag en dagsplan

Struktur og forutsigbarhet er to nøkkelord for at barn med autisme eller utviklingshemming skal trives i hverdagen. I denne tiden hvor vanlig skoletid og ordinære fritidsaktiviteter er satt på pause, er det fornuftig å opprettholde gode rutiner: stå opp til samme tid hver dag, ha faste tidspunkter for måltider, og lag en oversikt over de forskjellige aktivitetene som skal gjennomføres i løpet av en dag.

Bruk en dagsplan med ord, bilder eller konkreter for å gi barnet visuell støtte gjennom dagen – da blir det lettere for barnet å ha oversikt over oppgaver og forventninger, og stressnivået synker. Barnet kan kanskje være med og velge fritidsaktiviteter, rekkefølgen på oppgaver som må gjøres, eller varigheten på noen av aktivitetene? For obligatorisk skolearbeid kan det være hensiktsmessig med flere korte økter av god kvalitet, heller enn lengre økter med svak konsentrasjon.

Ved behov kan et belønningssystem kobles til dagsplanen. Barnet kan for eksempel få en stjerne for hver gjennomført aktivitet, og et på forhånd bestemt antall stjerner gir en liten belønning.

2) Sats på daglig fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har dokumentert god effekt på vår fysiske og psykiske helse. Forskning har blant annet vist at barn med autisme selvstimulerer mindre når de er fysisk aktive, kanskje fordi de blir roligere inni seg? Dette kan kanskje være tiden å prøve ut nye friluftsaktiviteter. Gå tur i nærmiljøet med kakao og bolle, mens man speider etter dyreliv. Dragelek i vinden. Spille boccia i hagen. Lage et eget kjeglespill med brusflasker. Eller hva med en hinderløype i skogen? Husk å ta med dagsplanen når dere er ute også, slik at overgangen til neste aktivitet blir enklere.

3) Reguler din egen stemning først

Vi er alle sammen i en ny situasjon, og økonomisk usikkerhet, smitteangst, og mye innetid kan gjøre at vi opplever stress, bekymringer, og irritasjon. Dette er ikke det beste utgangspunktet for positiv interaksjon med andre.

Barn med autisme og/eller utviklingshemming er ofte avhengig av trygge voksne som kan hjelpe dem med å regulere egne tanker og følelser. For at vi som voksne skal kunne innta denne rollen, er det derfor viktig at vi klarer å regulere oss selv først. Det er litt som på flyet, der man skal ta på egen oksygenmaske først, før man hjelper andre. Vi klarer ikke å betrygge et barn, hvis vi ikke er rolige selv.

Pust med magen. Allier deg med en annen forelder i samme situasjon. Og husk, dette vil gå over; det kommer bedre tider om ikke så lenge.

Powered by Labrador CMS