Økologisk mat vokser ikke vilt

Skrevet av Themis Altintzoglou, forsker i Nofima

Hvorfor ser vi ikke mer fisk blant de økologiske matproduktene i butikken?

Økologisk mat fenger ikke alle. Men folk blir stadig mer interessert i mat. Mat som er bra for dem og deres barn. Mat som er bra for miljøet. Mat som er bra for dyr som skal bli mat. Mat som er bra for de som arbeider i matproduksjonen. Alt dette er styrende for økologisk matproduksjon. Forbrukerne blir lovet at økologisk mat er god mat. Men vet alle hva «økologisk» er når vi er i butikken, på jakt etter det beste matvalget?

Når vi tenker på økologisk mat, tenker de fleste av oss på naturen. Økologisk mat bør være naturlig. For et par år siden spurte vi forbrukere i en rekke europeiske land om hva de trodde økologisk fisk var. Svaret vi fikk var at den må være naturlig og vill, slik som ville bær, håndplukket sopp og viltkjøtt. Men er det egentlig det «økologisk» betyr?

Nei. Eller, rettere sagt, bare hvis dette er plantedeler som vokser vilt i et kontrollert område, som ansvarlig for økologisk merking, Debio, nylig har avklart. Økologisk mat handler først og fremst om kontroll. Hele produksjonen blir kontrollert for å sikre at den etterkommer de økologiske kravene som er nedsatt i regelverket. Når de er godkjent, får produkter en etikett som innebærer akkurat det: økologisk produsert mat. Dermed er økologisk mat alltid produsert under kontrollerte forhold. Mat merket «økologisk» kan med andre ord ikke være helt viltvoksende, og dermed kan heller ikke villfisk være økologisk. Mange forbrukere vet ikke dette.

Men de vet hvor de kan finne økologisk mat i store butikker eller mindre spesialbutikker. Det er ofte frukt og grønnsaker, kjøtt og brød og diverse andre produkter man lett kan finne og kjøpe. Men hva da med fisken?

Fiskeoppdrett i Norge er allerede sterkt regulert, og man har god kontroll over hele produksjonen. Det er mange regler for blant annet miljøpåvirkning, fôr og fiskevelferd. Dette gjør at avstanden mellom vanlig og økologisk lakseproduksjon ikke er så altfor stor. Hvis man gjør endringene som skal til for å nå økologiske standarder, kan fisken fra slike anlegg skille seg fra konkurrerende oppdrettsfisk, og tiltrekke potensielle kunder. Om økologisk fisk kom mer på banen, kunne det kanskje føre til en mer positiv oppfatning av fiskeoppdrett generelt? Eller at folk ville spise mer fisk, slik myndighetene anbefaler?

Noen få norske oppdrettere produserer økologisk laks, og vi vet at etterspørselen er stor i Europa – for tiden er det ikke nok økologisk laks i EU-markedet. Hva vil skje hvis forbrukernes etterspørsel øker i Norge? Er forbrukerkravet sterkt nok til at industrien vil produsere mer? Eller bør bransjen øke produksjonen for å øke tilgjengelighet og synlighet av økologisk fisk i markedet?

Neste gang du er i butikken, kan du kanskje se deg rundt og tenke: hvilke produkter her er økologiske? Hva betyr det egentlig? Vet jeg hva jeg betaler for? Og hvor er den økologiske fisken?!

(Forsidefoto: Lidunn Mosaker Boge, Nofima)

Powered by Labrador CMS