Forskere har laget en genmodifisert plante som fungerer som luftrenser og fjerner stoff som benzen fra tobakksrøyk. (Foto: iStock)
Forskere har laget en genmodifisert plante som fungerer som luftrenser og fjerner stoff som benzen fra tobakksrøyk. (Foto: iStock)

Genmodifisert potteplante renser innelufta for skadelige stoffer

Grønne planter er bra for inneklima, heter det. Nå har amerikanske forskere gått lenger og laget en genmodifisert stueplante som kan rense bort helseskadelige stoffer.

Gullranke (på latin Epipremnum aureum) er en folkekjær stueplante. Og den passer også for dem av oss som ikke er velsignet med grønne fingre. Forskerne blinket seg derfor ut denne planten som kandidat for genmodifisering.

– Vi ønsket å gjøre dette i gullranke fordi det er en robust stueplante som vokser bra under alle mulige forhold, uttalte forsker Long Zhang i en pressemelding fra Universitetet i Washington, USA.

Utfordrende inneklima

I inneluften vår finnes det mange stoffer som kan påvirke helsa vår, inkludert såkalte flyktige organiske forbindelser. De kommer fra ulike kilder, som røyking, maling, matlaging og rengjøringsmidler. De amerikanske forskerne konsentrerte seg om benzen og kloroform. Bensin og tobakksrøyk kan avgi benzen, og dusjing i klorinert vann kan føre til lave nivåer av kloroform i lufta.

«Grønn lever» fra kanin

Forskerne satte inn et gen i gullranke slik at planten lager et enzym kalt cytokrom P450 2E1 (2E1). Dette enzymet er ett av flere lignende enzymer som bryter ned legemidler og fremmedstoffer, inkludert flyktige organiske forbindelser hos pattedyr, inkludert mennesket. Genet som forskerne satt inn, lager kanin-varianten av 2Ei-enzymet. Enzymer av denne typen finnes for det meste i leveren og i tarmen hos et individ. Hos mennesker er enzymene aktive blant annet når vi drikker alkohol.

– Vi bestemte oss for at vi skulle få denne reaksjonen til å skje utenfor kroppen, i en plante, som et eksempel på «grønn lever»-konseptet, uttalte professor Stuart E. Strand i nyhetsmeldingen.

Å bruke planter til å fjerne skadelige stoffer fra miljøet har vært studert tidligere, men det har ikke vært laget potteplanter som bryter ned skadelige stoffer før.

Og planten er også grønn i annen forstand. For å lettere kunne skille genmodifisert gullranke fra vanlig gullranke, satte forskerne samtidig inn et gen som gir en grønn, selvlysende farge (fluorescens). Men fluorescensen ble ikke særlig tydelig, så forskerne må bruke mikroskop for å kunne se det.

Kanskje vil en genmodifiserte utgave av gullranke i fremtiden sørge for ren og sunn inneluft. (Foto: iStock)
Kanskje vil en genmodifiserte utgave av gullranke i fremtiden sørge for ren og sunn inneluft. (Foto: iStock)

Effektiv luftrenser?

For å undersøke hvor effektiv genmodifisert gullranke er til å rense luften, plasserte forskerne plantene i lukkede beholdere med høye nivå av kloroform og benzen. Resultatene ble sammenlignet med planter som ikke var genmodifiserte. Sistnevnte ga liten endring i gassnivået, mens genmodifisert gullranke ga 75 % mindre benzen. I tillegg var kloroform-nivået knapt målbart etter seks dager.

Hvordan kan så genmodifisert gullranke i praksis sørge for bedre inneklima?

– Dersom planten står i et hjørne av et rom, vil den ha noe effekt i det rommet, sa Strand i nyhetsmeldingen.

Men den beste effekten vil vi ifølge forskerne oppnå når planten står i et lukket rom og en vifte blåser lufta over bladene.

Om genmodifiserte stueplanter vil bli en del av inventaret i norske stuer, gjenstår å se. Enn så lenge får vi rett og slett åpne vinduet.

Kilde:

Greatly Enhanced Removal of Volatile Organic Carcinogens by a Genetically Modified Houseplant, Pothos Ivy (Epipremnum aureum) Expressing the Mammalian Cytochrome P450 2e1 Gene

Long Zhang, Ryan Routsong, and Stuart E. Strand

Environmental Science & Technology 2019 53 (1), 325-331

DOI: 10.1021/acs.est.8b04811

Powered by Labrador CMS