Bakteriofager er virus som angriper og formerer seg i bakterier.

Reprogrammerte bakterier med inne­bygget virussikring

En forskningsgruppe i USA tror at de kan ha laget den første bakterien som ikke lar seg angripe av noe kjent virus.

Har du hatt en virusinfeksjon i det siste? Det har kanskje bakteriene dine også. Bakteriofager er virus som angriper og formerer seg i bakterier, og er et problem innen legemiddelproduksjon og annen industri som bruker bakterier som «proteinfabrikker».

Bakteriofager formerer seg ved å bruke bakterier til å produsere proteiner for seg. Et protein er bygget opp av kjeder av aminosyrer, og rekkefølgen av aminosyrer i bakteriofagens proteiner bestemmes av virusets arvemateriale. Når den genetiske oppskriften i arvematerialet skal oversettes til et protein, leses den genetiske koden av som et «kodeord» på tre bokstaver kalt kodon.

En forskningsgruppe fra Cambridge forsøkte i fjor å gjøre E.coli-bakterier immune mot virusangrep ved å fjerne tre av de 64 kodon-ene bakterier bruker. Det viser seg imidlertid at noen bakteriofager har med seg «oversettingsverktøy» som gjør at den genetiske koden likevel kan leses av.

En gruppe forskere ved Harvard, ledet av Michael Baym og George Church, la til en mekanisme som gjør at noen kodon vil feiltolkes, slik at bakteriene ikke lager proteinene viruset trenger for å formere seg.

Forskerne har lett etter virus som klarer å infisere de modifiserte bakteriene ved både datanalyse og laboratorieforsøk, men har hittil ikke funnet noen bakteriofager som klarer dette.

Powered by Labrador CMS